Nieuws

Wanneer maakt een overijverige klimop je huis ‘onzindelijk’ en niet te rijmen met het Bouwbesluit?

Laten we eerlijk zijn, het zal voor B&W niet altijd de hoogste prioriteit hebben. Een overijverige klimop tegen jouw huis. Wat is daar nu erg aan?

Dit laat onverlet dat B&W met een kapmes in de hand een ‘levensgevaarlijke’ klimop te lijf mogen gaan 😉 Natuurlijk mogen B&W in plaats van deze bestuursdwangactie ook kiezen voor een dwangsom.

Wat geeft het college nou het recht om een klimop te (laten) verwijderen? De grondslag voor deze missie is gelegen in onze Woningwet en Bouwbesluit.

Je (bestaande) huis moet immers in de staat verkeren die het Bouwbesluit ervan verwacht (artikel 1b, tweede lid Woningwet). En het Bouwbesluit bepaalt dat je huis in een ‘zindelijke staat’ moet zijn. Zo mag er geen sprake zijn van hinder voor personen. Ook mag je huis de veiligheid of de gezondheid van andere mensen niet in het geding brengen (artikel 7.21 Bouwbesluit 2012).

Maar wanneer verkeert je huis nou in een ‘onzindelijke staat’? De nota van toelichting bij het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, nrs. 416 en 676) noemt een paar voorbeelden. Zo moet je in je woning heel veel last hebben van schadelijke of vieze beestjes. Ook begroeiing kan gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid van mensen. Maar het moet dan wel gaan om ernstige gevallen.

En ja, wat is ‘ernstig’ nietwaar? In deze zaak vond de Afdeling de handhavingsactie van B&W nergens voor nodig. De ‘omstreden’ klimop trok geen schadelijke of vieze beestjes aan. Ook bleek uit niets dat de klimop voor mensen zodanig hinderlijk was, dat er sprake was van strijd met artikel 7.21 van het Bouwbesluit.

Dus… ‘Verzorg uw tuin, en pluk er de vruchten voor anderen’ (Paul Bourget).

Bron: deze week bepaald in ABRvS 28 augustus 2013, 201303107/1/A1

Frank HabrakenWanneer maakt een overijverige klimop je huis ‘onzindelijk’ en niet te rijmen met het Bouwbesluit?