Nieuws

Waarom de begrippenlijst een niet te onderschatten onderdeel is van je bestemmingsplan!

Stel, je bent een fervent liefhebber van paardrijden. Je hebt zelfs je eigen paarden in je wei staan. Maar ja, je buurman ziet je hobby niet zitten en dient bij B&W een verzoek tot handhaving in. De wei is immers in het bestemmingsplan bestemd voor ‘agrarisch gebruik’ en in de ogen van de buurman rijmt dit niet met het hobbymatig houden van paarden.

Agrarisch gebruik in ruime zin
Spijtig voor de buurman is alleen dat het begrip ‘agrarisch gebruik’ niet in het bestemmingsplan is gedefinieerd. Onze hoogste bestuursrechter heeft immers tot tweemaal toe gezegd dat je het hobbymatig houden van paarden onder ‘agrarisch gebruik’ kan scharen, wanneer de definitie van het begrip ‘agrarisch gebruik’ in het bestemmingsplan ontbreekt. In dat geval staan B&W simpelweg buitenspel. Ze zijn dus niet bevoegd handhavend op te treden tegen je hobby.

Tip voor gemeenteraden
Voor de bestemmingsplanwetgever (gemeenteraden dus): wil je discussies voorkomen over de vraag of het hobbymatig houden van paarden nou wel of niet past in je bestemmingsplan, dan is het aan te bevelen om de begrippen in de regels van je bestemmingsplan eens kritisch te bekijken. Dat geldt dus vooral voor de begrippen die agrarisch gerelateerd zijn.

Eigenlijk geldt dit natuurlijk voor alle begrippen. Zo weten burgers ook waar ze aan toe zijn (rechtszekerheid noemen we dat). Tenzij je bewust na de vaststelling van je bestemmingsplan interpretatieruimte wil hebben natuurlijk.

Het gaat er om dat de begrippenlijst een niet te onderschatten onderdeel is van je bestemmingsplan (niet alleen voor vergunningverlening, maar ook voor handhaving). Maak hiervoor bewuste keuzes, maar bedenk dat een duidelijk bestemmingsplan voor je burgers wel zo prettig is.

Bron: onder meer ABRvS 27 maart 2013, BR 2013/108, noot en ABRvS 18 november 2011, 200908600/T1/R4

Frank HabrakenWaarom de begrippenlijst een niet te onderschatten onderdeel is van je bestemmingsplan!