Nieuws

Geen pikorde tussen een bestemmingsplan en een Wabo-projectbesluit

Er bestaat geen rangorde tussen een bestemmingsplanprocedure en een ‘Wabo-projectbesluit’ (dus het ‘zwaarste’ afwijkingsbesluit van artikel 2.12 Wabo). Het maakt voor de wetgever en bestuursrechter dus echt niks uit welke procedure je kiest.

Dat was al zo onder de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Ook toen gaf onze hoogste bestuursrechter aan dat het geen bal uitmaakt of je nu een artikel 19 WRO-procedure volgt of dat je toch kiest voor een bestemmingsplanprocedure (ABRvS 6 augustus 2003, 200206610/1).

En aangezien de Wabo niet tornt aan de reikwijdte om (met een omgevingsvergunning) af te wijken van een bestemmingsplan (ABRvS 10 oktober 2012, 201112729/1/A1), was en is de strekking van deze uitspraak van afgelopen week ook niet verrassend.

Bron: ABRvS 14 augustus 2013, 201210809/1/A1

Frank HabrakenGeen pikorde tussen een bestemmingsplan en een Wabo-projectbesluit