Nieuws

Omgevingswe(e)tje: ‘Het bestemmingsplan 1.0 is dood, lang leve het bestemmingsplan 2.0 !’

Althans, deze ‘machtsoverdracht’ staat ons te wachten wanneer de Omgevingswet het levenslicht ziet. Het bestemmingsplan zoals we dat nu kennen krijgt onder de Omgevingswet een mega-metamorfose.

Vergeet het begrip ‘goede ruimtelijke ordening.’ Straks gaat het om een ‘goede fysieke leefomgeving’. Geen discussies meer of iets ruimtelijk relevant is of niet. Nee, alles wat ook maar een beetje riekt naar onze fysieke leefomgeving kan een plekje krijgen in het omgevingsplan.

Maar ook andere discussies over achterliggende omgevingsgerelateerde motieven hoeven onder de Omgevingswet niet meer gevoerd te worden. Als het goed is, moet een burger dan alle fysieke regeltjes in één oogopslag terug kunnen zien.

Het bestemmingsplan 2.0 (lees: het omgevingsplan) krijgt dus een integraal karakter. Zo mag je bijvoorbeeld een emissieplafond voor een locatie in het omgevingsplan vastleggen (tenzij het Rijk hier een stokje voor steekt). En monumenten die nu nog worden beschermd door een erfgoed- of monumentenverordening, worden straks beschermd door het omgevingsplan. Verder wordt het welstandstoezicht uit de Woningwet gehaald. Het omgevingsplan bewaakt dan de ‘schoonheid’ van bouwwerken.

Ja, zelfs regels die uit de koker van de openbare orde, veiligheid, het aanzien van de gemeente of de goede zeden komen, maar tegelijkertijd ook een fysieke component hebben, kunnen straks landen in het omgevingsplan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bescherming van bomen, handelsreclame aan een pand, het maken van een uitrit, het exploiteren van terrasjes, ligplaatsen voor boten en woonschepen, etc.

Op deze manier hoopt onze wetgever dat de burger beter weet wat zijn rechten en plichten zijn wanneer het gaat om zijn fysieke leefomgeving en dat daarmee ook de naleving van het omgevingsrecht verbetert.

Bron: toetsversie van de concept-Omgevingswet. Met de rubriek ‘Omgevingswe(e)tje’ zappen we (op zoek naar leuke weetjes) door dé toekomstige wet voor onze fysieke leefomgeving.

Frank HabrakenOmgevingswe(e)tje: ‘Het bestemmingsplan 1.0 is dood, lang leve het bestemmingsplan 2.0 !’