Nieuws

De APV-vlag van een evenementenvergunning dekt nooit de lading van een evenemententerrein in een bestemmingsplan

Wanneer je in je gemeente een evenemententerrein wil aanwijzen in een bestemmingsplan, vergeet dan niet te onderbouwen (met onderzoeken) of dit vanuit een ‘goede ruimtelijke ordening’ wel zo’n goed idee is. Een simpele verwijzing naar het feit dat er nog altijd een evenementenvergunning (in de zin van de APV) nodig is, is veel te kort door de bocht.

Waarom? Nou, een evenementenvergunning in de zin van de APV heeft natuurlijk een ander motief dan een bestemmingsplan. Een evenementenvergunning is immers ingegeven vanuit het oogpunt van handhaving van de openbare orde. Deze vergunning is niet bedoeld om te toetsen of een evenemententerrein eigenlijk wel ruimtelijk aanvaardbaar is (zie ook ABRvS 16 februari 2011, TBR 2011/99).

Denk bijvoorbeeld aan de vrees (al dan niet terecht) van omwonenden dat ze geluidsoverlast zullen ondervinden van dit evenemententerrein. Natuurlijk, met de APV kun je ook geluidvoorschriften verbinden aan een evenementenvergunning. Maar deze voorschriften zijn evenmin bedoeld om een goede ruimtelijke ordening te waarborgen. Daarmee red je het dus niet.

Doe je gemeente, de omwonenden van het evenemententerrein en natuurlijk de organisatoren van de betrokken evenementen dus een groot plezier en maak in je bestemmingsplan voor het evenemententerrein een gedegen ruimtelijke afweging en breng netjes de gevolgen voor de omgeving in beeld.

Je bespaart je daarmee een hoop ellende!

Bron: ABRvS 10 juli 2013, 201205962/1/R3

Frank HabrakenDe APV-vlag van een evenementenvergunning dekt nooit de lading van een evenemententerrein in een bestemmingsplan