Nieuws

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning op een bierviltje. Mag dat?

Ja, dat mag. Een aanvrager hoeft voor deze aanvraag (in eerste instantie) nog geen gebruik te maken van het ‘verplichte’ aanvraagformulier (als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid Bor). Dit was zo onder de Woningwet (ABRvS 8 augustus 2007, 200608119/1) en dat is nu onder de Wabo niet anders.

Dus mocht je (als bouwplantoetser) een bierviltje of een papiertje met een simpele tekening op je bureau krijgen, stel de aanvrager dan alsnog in de gelegenheid om het officiële aanvraagformulier in te vullen (artikel 4:5, eerste lid, onder a Awb). Overigens is dit anders wanneer duidelijk is vastgesteld dat het ‘slechts’ om een principeverzoek gaat.

Maar goed, stel dat de aanvrager echt had bedoeld om een aanvraag in te dienen (al is het maar op een bierviltje) en je hebt niet binnen de keiharde deadline van de reguliere voorbereidingsprocedure een besluit genomen (en je hebt de beslistermijn ook niet op tijd verlengd), dan is de omgevingsvergunning gewoon van rechtswege verleend (artikel 3.9, derde lid Wabo).

En let wel, dat geldt voor alle ‘activiteiten’ (in de zin van artikel 1.1 van de Wabo) waarvan de vergunning met de reguliere voorbereidingsprocedure wordt voorbereid. Dus niet alleen wanneer het gaat om de activiteit bouwen, maar ook wanneer het bijvoorbeeld gaat om een ‘binnenplanse afwijking’ of een ‘kruimelgeval’ (artikel 4, bijlage II Bor).

En na afloop van de beslistermijn toetsen aan – bijvoorbeeld – de voorwaarden van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid is er dan echt niet meer bij (tenzij dit in de bezwaarprocedure nog wordt aangekaart). Dat kan dus best verstrekkende gevolgen hebben.

Overigens zat in deze zaak de aanvraag zelfs verscholen in een bezwaarschrift. Dat was door het college niet onderkend, met als gevolg dat de aangevraagde omgevingsvergunning (voor bouwen en binnenplans afwijken) fictief was verleend.

Het is dus gedurende het gehele proceduretraject (zelfs in de bezwaarprocedure) opletten geblazen.

Bron: ABRvS 20 februari 2013, TBR 2013/56, noot

Frank HabrakenEen aanvraag voor een omgevingsvergunning op een bierviltje. Mag dat?