Nieuws

Een WC-gebouw is niet (meer) gevoelig voor geurtjes. Althans… niet voor geurtjes van buitenaf

Tja, het kan verkeren. Zo is een sanitairgebouw op – bijvoorbeeld – een kampeerterrein in het buitengebied geurgevoelig in de zin van (artikel 1 van) de Wet geurhinder en veehouderij en nu niet meer.

Inherent aan zo’n toiletgebouw is dat de bezoekjes van de recreanten – als het goed is – van korte duur zijn. En tot voor kort vond onze hoogste bestuursrechter het niets uitmaken of deze bezoekjes nou bestaan uit 100 korte bezoekjes van verschillende mensen of een – in dit geval – buitensporig lang bezoek van 1 persoon (ABRvS 10 oktober 2012, 201202274).

Maar de Afdeling is ‘om’. De reikwijdte van het begrip ‘geurgevoelig object’ is nu beperkter dan voorheen. En gek genoeg baseert de Afdeling zich nu ook op de wetsgeschiedenis van dit begrip van de Wet geurhinder en veehouderij.

Onze wetgever heeft namelijk destijds besloten de term ‘regelmatig’ uit de begripsomschrijving van het begrip geurgevoelig object weg te laten (Kamerstukken II 2005/06 30 453, nr.19). Volgens de Afdeling biedt een geurgevoelig object daarom alleen bescherming aan personen tegen langdurige blootstelling aan geurhinder (van buitenaf dus) in gebouwen. En daar is bij een bezoekje aan de WC natuurlijk geen sprake van.

Bron: ABRvS 13 februari 2013, 201111498/1/R4

Frank HabrakenEen WC-gebouw is niet (meer) gevoelig voor geurtjes. Althans… niet voor geurtjes van buitenaf