Nieuws

Splitsen van een bijgebouw in een vergunningvrij en een vergunningplichtig deel leidt tot een heilloze salamitactiek

Hoezo vergunningplichtig? Ik bouw gewoon tegen mijn bijkeuken een stukje aan van hooguit 30 m² en natuurlijk hou ik ook rekening met die andere eisen die onze wetgever aan een bijgebouw stelt (van artikel 2, onderdeel 3, onderdeel b van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht). Resultaat: vergunningvrij een nóg groter bijgebouw.

Helaas. Dat feest gaat niet door. Het eindresultaat is immers bepalend. En het eindresultaat is een bijgebouw dat niet voldoet aan die eis van 30 m². De voormalige bijkeuken is immers opgegaan in het nieuwe bijgebouw. De bijkeuken maakt daarom in bouwkundig en functioneel opzicht deel uit van het nieuwe bijgebouw. Je kunt geen onderscheid meer maken tussen het bestaande gedeelte (de voormalige bijkeuken) en het nieuwe bijgebouw.

Dat zou mooi zijn. Een andere redenering zou er immers toe leiden dat steeds vergunningvrij aan al bestaande gedeelten van een bijgebouw (onder de Wabo: een bijbehorend bouwwerk) in het achtererfgebied kan worden gebouwd, zolang dit maar met oppervlakten kleiner dan 30 m² per bouwfase plaatsvindt. Dat was en is niet de bedoeling van onze wetgever.

Voor de bouwplantoetsers: bij je toets of een bouwplan voor een bijgebouw voldoet aan de eisen van vergunningvrij bouwen moet je dus dit bouwplan (het eindresultaat) in zijn geheel bekijken.

Bron: vandaag bepaald in ABRvS 27 maart 2013, 201207242/1/A1

Frank HabrakenSplitsen van een bijgebouw in een vergunningvrij en een vergunningplichtig deel leidt tot een heilloze salamitactiek