Nieuws

Bijkeukens en bergingen kunnen gemakkelijk worden gebouwd, zolang ze maar ‘lastig’ bereikbaar zijn

Wat is de overeenkomst tussen een garage, berging, bijkeuken, tuinhuisje, fietsenberging en een hobbyruimte?

Omgevingsvergunningvrij
Precies, ze kunnen allemaal omgevingsvergunningvrij worden gebouwd, zolang ze maar voldoen aan de eisen van artikel 2, onderdeel 3, onderdeel b van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Hierin staan een viertal eisen, waarvan er 3 niet (of nauwelijks) voor discussie vatbaar zijn. Het gaat hier namelijk om de ligging (afstand van meer dan 2,5 m. van de woning), de maximale hoogte en de oppervlakte van de vergunningvrije gebouwen.

Moeilijkheid
Alleen de moeilijkheid zit ‘m vaak in de laatste eis: de eerdergenoemde gebouwtjes moeten ‘functioneel ondergeschikt’ zijn aan de woning (even als gemakkelijk voorbeeld van een hoofdgebouw).

De gebouwtjes moeten dus niet alleen voldoen aan de algemene eis van het vergunningvrije bouwen, namelijk dat deze bouwwerken functioneel verbonden moeten zijn aan de woning, maar ze moeten ook nog eens functioneel ondergeschikt zijn aan de woning.

Het gebruik van deze gebouwtjes moet daarom ondersteunend zijn aan de – als zodanig bestemde – woning. Dit betekent dat deze gebouwtjes niet gebruikt mogen worden voor primaire woonfuncties, zoals een woonkamer, slaapkamer of keuken (althans, als je deze vergunningvrij wil bouwen).

Dat is toch niet zo moeilijk allemaal? Nee, lastig wordt het pas wanneer – bijvoorbeeld – de bijkeuken een rechtstreekse aansluiting heeft met de woning. Dus wanneer de bijkeuken via deuren of een directe toegang direct verbonden is met de keuken of andere vertrekken in de woning. In dat geval is deze bijkeuken gewoon een onderdeel van de woning. En daarom – wanneer de bijkeuken op een afstand van meer dan 2,5 m. van de woning ligt – niet vergunningvrij (ABRvS 18 december 2002, LJN: AF2079 en ABRvS 28 november 2012, TBR 2013/27, noot).

Maar wanneer de bijkeuken niet rechtstreeks vanuit de woning toegankelijk is, dan is-ie wel vergunningvrij (ABRvS 7 oktober 2009, LJN: BJ9533).

Gordijntje
O ja. Wat nu wanneer een bijkeuken voor een deel wel en voor een deel niet buiten de 2,5 m.-zone ligt? Handhaven op een ‘onzichtbare lijn’ van 2,5 m.-begrenzing is natuurlijk niet te doen.

Daarom is in artikel 7 van bijlage II van het Bor bepaalt dat voor deze gevallen de gebouwtjes in hun geheel functioneel ondergeschikt gebruikt moeten worden. Dit is alleen anders wanneer er op die 2,5 m.-begrenzing een muur of wand aanwezig is. Opvallend is overigens wel dat het in dit geval niks uitmaakt wanneer die muur of wand voorzien is van een deur. Het functioneel ondergeschikt deel is dan immers wel direct verbonden met de woning. Maar goed.

Mocht je denken dat je deze ‘functiebeperking’ ook kunt opheffen met een gordijntje, dan heb je het mis. Die vlieger gaat namelijk niet op.

Bron: onder meer bovenstaande bronnen.

Frank HabrakenBijkeukens en bergingen kunnen gemakkelijk worden gebouwd, zolang ze maar ‘lastig’ bereikbaar zijn