Nieuws

Kleine tip wanneer je een ontwerp besluit ter inzage legt

Zorg er voor dat de allerlaatste dag van (de wettelijke termijn van) de terinzagelegging van je ontwerp besluit niet eindigt op een dag dat je gemeentehuis gesloten is.

De wetgever vindt het namelijk heel belangrijk dat men op die laatste dag nog de stukken kan inzien. Kijk maar in artikel 1 van de Algemene termijnenwet. Wanneer de termijn van de terinzagelegging bijvoorbeeld eindigt in het weekend, dan wordt die termijn verlengd tot en met de maandag.

Maar wanneer je gemeentehuis – zeg – in de kerstvakantie een paar dagen is gesloten en de laatste dag van de termijn van de terinzagelegging op een maandag ná de kerstvakantie valt, dan is dat geen enkel probleem. De inzagetermijn van een ontwerp besluit is daarmee echt niet verkort doordat het gemeentehuis die dagen in de kerstvakantie gesloten was.

Bron: gisteren bepaald in ABRvS 27 februari 2013, 201112182/1/R3

Frank HabrakenKleine tip wanneer je een ontwerp besluit ter inzage legt