Nieuws

Voor studentenhuisvesting is geen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig

Studenten zijn – over het algemeen – geen ‘minder zelfredzame mensen’. En bij het verhuren van kamers aan deze studenten is er ook geen sprake van een ‘kwetsbare situatie’. Zelfs al gaat het om grote aantallen kamers die worden verhuurd. Althans, in de zin van de brandveiligheid.

Dus wanneer je een omgevingsvergunning voor bouwen verleend voor het verbouwen van een leegstaand kantoorpand tot studentenhuisvesting, dan is er niet ook nog eens een gebruiksvergunning (omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken) noodzakelijk.

Studentenhuisvesting kun je ook niet te vergelijken met bijvoorbeeld het gebruik van gebouwen voor ziekenhuizen, verpleeghuizen, pensions en hotels. Die vormen van gebruik worden wél als ‘meest risicovol’ aangemerkt. Wanneer in deze gebouwen immers brand uitbreekt, dan is de kans dat dit verkeerd uitpakt erg groot. Voor deze gebruiksvormen is dan ook wél een gebruiksvergunning noodzakelijk (artikel 2.1 onder d Wabo en artikel 2.2 Besluit omgevingsrecht).

Bron: ABRvS 16 januari 2013, 201204102/1/A1

Frank HabrakenVoor studentenhuisvesting is geen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig