Nieuws

Hoe bepaal je nou bij je bestemmingsplantoets of er sprake is van horeca of een winkel?

Als je bij je bestemmingsplantoetsing twijfelt of er sprake is van horeca of een winkel, bekijk dan of er in het pand (wanneer eenmaal vergund) gegeten en gedronken kan worden. Zijn er bijvoorbeeld zitplaatsen of zijn er andere soortgelijke aanwijzingen die erop duiden dat er ter plaatse lekker gegeten en gedronken kan worden?

De grens tussen een horecagelegenheid en een winkel is immers niet altijd even duidelijk. En het ter plaatse kunnen nuttigen van eten en drinken duidt erop dat er sprake is van een horecapand. Dat gegeven is immers hét wezenlijke verschil met een winkel (vaste jurisprudentie, onder meer ABRvS 9 juni 2010, 200908220/1/H1).

Zo kun je bijvoorbeeld een pand waar vanuit alleen etenswaren aan huis worden bezorgd niet als horeca zien.

Bron: vandaag bepaald in ABRvS 30 januari 2013, 201204967/1/A1

Frank HabrakenHoe bepaal je nou bij je bestemmingsplantoets of er sprake is van horeca of een winkel?