Nieuws

Weigeren van een evenementenvergunning om milieuredenen, terwijl er wel een milieuvergunning is. Mag dat?

Stel, voor een evenementenhal is er al een milieuvergunning (of zo je wil: een omgevingsvergunning voor milieu) verleend. Maar bij het verlenen van die vergunning ging men alleen uit van popevenementen.

Aanvraag evenementenvergunning
En nu ligt er een aanvraag voor een evenementenvergunning voor een houseparty op tafel. Alleen weet je ook dat er al eerder houseparty’s zijn geweest, waarbij het klachten regende. Uit geluidsonderzoek bleek immers dat de geluidsnormen van de milieuvergunning ruimschoots werden overschreden. Alle strenge voorzorgsmaatregelen ten spijt.

Weigeren evenementenvergunning
Gelet op deze voorgeschiedenis, wil je daarom de evenementenvergunning weigeren in het belang van de bescherming van het milieu. Maar mag je de evenementenvergunning om die reden eigenlijk wel weigeren (op grond van artikel 1:8, onder d model-APV)? De evenementenhal heeft toch een milieuvergunning?

Nou, wanneer voor een evenementenhal (of een andere inrichting) een milieuvergunning is verleend, dan moet je in beginsel het milieu (de woonomgeving) via handhaving van de voorschriften van die vergunning beschermen.

Maar in bijzondere gevallen kun je toch de evenementenvergunning voor de houseparty weigeren om de woonomgeving te beschermen tegen de geluidsbelasting hiervan. Er zijn immers al eerder houseparty’s geweest en toen bleek dat de geluidsnormen van de milieuvergunning werden overschreden. Belangrijke afwegingsfactor is dan ook dat wanneer je tijdens de houseparty handhavend wil optreden, de openbare orde in het geding komt.

Wanneer dan ook nog eens uit de aanvraag blijkt dat de te verwachten geluidsoverlast onvoldoende wordt bestreden met afdoende geluidsmaatregelen, dan heb je genoeg argumenten om de evenementenvergunning te weigeren.

Bron: ABRvS 24 oktober 2012, 201108666/1/A3

Frank HabrakenWeigeren van een evenementenvergunning om milieuredenen, terwijl er wel een milieuvergunning is. Mag dat?