Nieuws

Je wordt door een notoire klager overladen met handhavingsverzoeken. Is er dan sprake van misbruik van procesrecht?

Je kent ze vast wel. Bij vrijwel iedere gemeente lopen er wel slepende handhavingszaken. Soms geïnitieerd door handhavingsverzoeken van een ‘notoire klager/bezwaarmaker’.

Deze zaken kosten natuurlijk veel tijd, werk en geld. Denk maar aan de behandeling van deze handhavingsverzoeken en de bezwaar- en beroepsprocedures die daarop volgen. Nog los van de parallel lopende voorlopige voorzieningen en eventuele – vaak lastige – gesprekken tussen de ‘vermeende’ overtreder, de bezwaarmaker en de gemeente.

Maakt deze notoire bezwaarmaker dan misbruik van procesrecht?

Nee. Hij maakt immers slechts gebruik van de mogelijkheden die onze wetten hem bieden. Dit betekent dat hij verzoeken tot handhaving mag indienen en wanneer de besluiten hierop hem niet aanstaan, dan mag hij natuurlijk hiertegen bezwaar- en beroep aantekenen.

Dit legt – in de ogen van de rechter – dus geen onevenredig beslag op het bestuurlijk en ambtelijk apparaat. En daarmee is er geen sprake van misbruik van procesrecht.

Bron: ABRvS 12 december 2012, 201101087/1/A4

Frank HabrakenJe wordt door een notoire klager overladen met handhavingsverzoeken. Is er dan sprake van misbruik van procesrecht?