Nieuws

Creatieve uitleg van ons systeem van vergunningvrij bouwen valt bij rechters slecht in de smaak

Je wil achter je huis een aanbouw realiseren. Maar dit bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan, omdat er meer vierkante meters worden gebouwd dan het bestemmingsplan toestaat.

De gemeente heeft klantvriendelijkheid echter hoog in het vaandel staan en vertelt jou dat je bouwplan gesplitst kan worden in de activiteit ‘bouwen’ en de activiteit ‘strijdig met het bestemmingsplan’. Zo kan de strijdigheid met het bestemmingsplan met een procedure voor een ‘kruimelgeval’ (afwijkingsbesluit in de zin van artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsbesluit / Bor) worden weggepoetst. En vervolgens kan het bouwplan omgevingsvergunningvrij als bedoeld in artikel 3 van bijlage II van het Bor worden uitgevoerd.

Vraag is nu: mag dat?

Nee. Hoewel het creatief bedacht is, verdraagt zich deze ‘oplossing’ niet met het systeem van het vergunningvrij bouwen als bedoeld in bijlage II van het Bor. Voor de vergunningvrije bouwwerken kennen we ‘slechts’ 2 smaken. Zo heb je geen vergunning nodig voor bouwwerken die zeer beperkt van aard en omvang zijn (artikel 2 van bijlage II van het Bor). En verder mogen bouwwerken die planologisch al zijn toegestaan vergunningvrij gebouwd worden (artikel 3 van bijlage II van het Bor).

Een bouwplan splitsen in de activiteit ‘bouwen’ en de activiteit ‘strijdig met het bestemmingsplan’ valt bij onze bestuursrechters niet in de smaak. Sterker nog: in deze zaak werd deze ‘creatieve’ uitleg van het vergunningvrij bouwen niet door de appellant aangekaart. Maar door de verkeerde uitleg van de betrokken wettelijke bepalingen zag de rechtbank zich genoodzaakt deze uitleg van de gemeente ambtshalve te beoordelen.

Is het bouwplan dus niet vergunningvrij in de zin van artikel 2, bijlage II van het Bor, dan moet je een bouwplan natuurlijk eerst toetsen aan de toetsingscriteria van een omgevingsvergunning voor bouwen. Hier zit de toets aan het bestemmingsplan ook bij. Is het bouwplan hiermee in strijd, dan kom je dus nooit uit bij vergunningvrij bouwen in de zin van artikel 3, bijlage II van het Bor.

Bron: rechtbank Utrecht 2 mei 2012, LJN: BW8600

Frank HabrakenCreatieve uitleg van ons systeem van vergunningvrij bouwen valt bij rechters slecht in de smaak