Nieuws

Je bestemmingsplan staat tijdens beroep op kiepen. Hoe kun je dit plan toch naar een veilige haven loodsen?

Je hebt (namens de raad) een bestemmingsplan vastgesteld. Alleen een tegenstander legt in de beroepsfase de gebreken van dit plan pijnlijk bloot. Het bestemmingsplan wordt in een voorzieningenprocedure zelfs geschorst.

Plan aanpassen
Niet getreurd. Je kunt deze schorsing in een nieuwe voorlopige voorzieningprocedure opheffen.

Hoe dan? Nou, herstel de fout in je bestemmingsplan en stel het plan gewijzigd vast. En dat nog tijdens de beroepsprocedure. Het gewijzigde vaststellingsbesluit geldt dan als een besluit in de zin van artikel 6:18 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Alle beroepschriften zijn daarmee ook gericht tegen dit gewijzigde besluit (artikel 6:19, lid 1 Awb).

Vergeet dit gewijzigde plan niet te publiceren en degenen die een zienswijze hebben ingediend een mededeling (artikel 3:43 Awb) te sturen.

Turbo-planreparatie
Moet ik dan niet eerst het gewijzigde ontwerp-bestemmingsplan vaststellen, dit 6 weken ter inzage leggen, eventuele zienswijzen afwegen en dán pas vaststellen? Met andere woorden: de procedure volgen die in onze afdeling 3.4 Awb staat?

Wel nee. Je mag een gebrekkig bestemmingsplan tijdens de beroepsprocedure herstellen (gewijzigd vaststellen) zonder dat je alle stappen van afdeling 3.4 Awb moet doorlopen (ABRvS 22 februari 2012, Gst. 2012, 52). Bij een bestuurlijke lus kan de Afdeling immers ook bepalen dat afdeling 3.4 Awb niet van toepassing is. De Afdeling trekt hier gewoon het lijntje door.

Maar let op: door de wijziging van het bestemmingsplan mag niet een wezenlijk ander plan worden vastgesteld. Wanneer hier sprake van is, is afhankelijk van de concrete omstandigheden. Toch biedt de jurisprudentie wel enige handvatten (zie ABRvS 9 november 2011, JM 2011, 140).

Schorsing opheffen
Goed, je hebt het bestemmingsplan gerepareerd. Nu kun je dan (namens de raad) aan de Voorzitter van de Afdeling ook verzoeken om de eerder uitgesproken schorsing op te heffen (zie bijvoorbeeld Vz. ABRvS 11 augustus 2011, 201101507/3/R2).

En klaar is Kees!

Bron: ABRvS 18 juli 2012, TBR 2012/166, noot

Frank HabrakenJe bestemmingsplan staat tijdens beroep op kiepen. Hoe kun je dit plan toch naar een veilige haven loodsen?