Nieuws

Ruzie met je moeder? Dat je daarom het huis bent uitgezet en een bestuursdwangbesluit te laat ziet is jouw eigen pakkie-an

Je woont nog bij je moeder thuis en – al dan niet – hobbymatig hou je er op de zolder een hennepkwekerij op na. Foute boel natuurlijk (althans: die hennepkwekerij).

Tot overmaat van ramp krijg je dan ook nog eens een fikse ruzie met je moeder. ‘Eruit!’, aldus je moeder en ze zet jou vervolgens het huis uit.

Handhavingsbesluit per post
Wanneer de gemeente dan jouw hennepkwekerij ontmantelt met een spoedeisende bestuursdwang en jij – en niet jouw moeder – als overtreder wordt aangemerkt, dan is de ramp niet te overzien.

Zoals het hoort wordt het (spoedeisende) bestuursdwangbesluit zwart op wit gezet. De kosten van deze bestuursdwang moeten immers ook door jou als overtreder worden betaald.

Daarnaast krijg je de mogelijkheid je te verdedigen tegen dit besluit. Je kunt bezwaar en beroep aantekenen.

Alleen door die ruzie met je moeder vertikt zij jouw post door te sturen. Ook kom je er niet meer in, dus de post zelf ophalen is ook niet mogelijk.

Termijnoverschrijding vaak onvergeeflijk
Door deze toestand ben je veel te laat op de hoogte van het bestuursdwangbesluit, zodat je pas na bijna een half jaar bezwaar aantekent. De zesweken termijn om een bezwaarschrift in te dienen (artikel 6:7 Awb) is dan natuurlijk allang verstreken. Je bezwaarschrift is daarmee terecht niet-ontvankelijk verklaard.

Je betoog bij de rechtbank dat je door je ruzie met je moeder niks kon regelen om te voorkomen dat post je niet zou bereiken, maakt geen enkele indruk bij de rechter. Voor de termijnoverschrijding bestaat dus geen enkel pardon en is daarmee niet verschoonbaar.

In dat geval bestaat er voor het bevoegd gezag ook geen enkele (afwegings)ruimte meer om een uitzondering te maken op de fatale bezwaartermijn (artikel 6:11 Awb en ABRvS 14 juli 2010, 200908516/1/H2).

Lesje van vandaag
Als je daarom tijdelijk afwezig bent (vakantie, ruzie met je moeder, die dingen), dan moet je als belanghebbende zelf de noodzakelijke maatregelen nemen dat je belangen worden behartigd. Dat is jouw eigen verantwoordelijkheid (ABRvS 12 mei 2012, 2010121872/H1).

Dat je ruzie hebt met je moeder of dat je er niet op bedacht was jij een handhavingsbesluit aan je broek zou krijgen (in plaats van je moeder, omdat zij de huurder is van de woning), dan is dat jouw pakkie-an.

Bron: vorige week bepaald in ABRvS 21 november 2012, 201202112/1/A1

Frank HabrakenRuzie met je moeder? Dat je daarom het huis bent uitgezet en een bestuursdwangbesluit te laat ziet is jouw eigen pakkie-an