Nieuws

Hoe regel je nou ondergronds bouwen in een bestemmingsplan?

Als je in het bestemmingsplan niets regelt over ondergronds bouwen, dan gelden de bouwregels ook voor ondergrondse bouwwerken (ABRvS 28 februari 1996, Gst. 1996-7044, 6).

Maar als je nu wel wat wil regelen over ondergronds bouwen. Hoe doe je dat dan?

Regel ondergronds bouwen in de bouwregels
In ieder geval door dit goed in de bouwregels zelf te regelen. Als je denkt dat het genoeg is om iets over ondergronds bouwen in de ‘wijze van meten’ te zeggen, dan sla je de plank mis.

Een voorbeeldje
Er landt bij jou een bouwplan op je bureau voor een woning. Volgens het bestemmingsplan mag de inhoud van de woning niet meer zijn dan 750 m3. Maar de woning voorziet ook in een kelder. Vraag is nu of je de kelder ook moet meetellen bij het berekenen van de inhoud van die woning?

Nu wordt in de bouwregels van het bestemmingsplan alleen bepaald dat de woning niet groter mag zijn dan 750 m3. De betrokken bouwregel bepaalt niet of er een onderscheid wordt gemaakt tussen ondergrondse en bovengrondse bouw.

Wel wordt dit onderscheid gemaakt in de begripsomschrijving van een ‘bouwlaag’. Maar dit begrip komt niet terug in de bouwregel over de inhoud van de woning. Niet zo handig. Daar schiet je dus niks mee op.

En de regeltjes in de ‘wijze van meten’ dan? Hier kun je uit afleiden dat een kelder niet bij de ‘inhoud van een bouwwerk’ wordt meegeteld bij de berekening van de inhoud van de woning. Dan zijn we er toch?

Nee dus. De meetregeltjes kennen ‘slechts’ een onzelfstandig en ondersteunend karakter. Deze soort planregels zeggen alleen iets over hoe je bepaalde bouwregels moet toepassen.

Deze planregels kunnen echter niet de (algemene) werking van bouwregels beperken tot (bijvoorbeeld) bouwen boven de begane grondvloer, wanneer er in die bouwregels zelf niets over is bepaald.

Meetregeltjes kunnen dus geen afbreuk doen aan de strekking van de bouwregels.

Een ander voorbeeldje
Niet alleen bij het bepalen van de inhoud van een gebouw kan er discussie ontstaan of het bestemmingsplan nu onderscheid maakt tussen het ondergronds en bovengronds bouwen. Denk ook eens aan de situering of de oppervlakte van ondergrondse bouwwerken.

Je vindt bijvoorbeeld dat ondergrondse bouwwerken de grens van een bouwvlak mogen overschrijden. ‘Je ziet er toch niks van.’ In dat geval moet je dit wel specifiek in de bouwregels mogelijk maken. Regel je namelijk niks over ondergronds bouwen, dan geldt het bouwvlak ook voor bijvoorbeeld kelders.

Overigens, wil je ondergronds bouwen buiten het bouwvlak mogelijk maken, vraag je dan wel af of je ter plaatse toekomstige bouwmogelijkheden niet belemmerd. En hou ook rekening met kabels, leidingen en buizen.

Bron: vandaag bepaald in ABRvS 14 november 2012, 201202967/1/A1 en 201202969/1/A1

Frank HabrakenHoe regel je nou ondergronds bouwen in een bestemmingsplan?