Nieuws

‘Creatief’ omgaan met wijzigingsbevoegdheden mag en maakt meer mogelijk dan je op het eerste gezicht denkt

Stel, een bouwplan voor een burgerwoning past niet in het bestemmingsplan. Er rust namelijk een agrarische bestemming op het betrokken perceel.

Maar niet getreurd, het bestemmingsplan biedt nog flexibele instrumentjes. Zo kun je met een wijzigingsbevoegdheid in dit bestemmingsplan een agrarische bestemming omtoveren tot een woonbestemming. Spijtig genoeg staat in die wijzigingsbevoegdheid als voorwaarde dat de woning niet hoger mag zijn dan 7 m. En de gewenste woning moet een hoogte krijgen van 8,40 m.

Maar er is in het bestemmingsplan nog een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Hiermee kun je vanaf 10% en tot een maximum van 20% afwijken van de voorgeschreven hoogte van gebouwen.

Mag je nou deze 2 wijzigingsbevoegdheden handig combineren in 1 wijzigingsprocedure, zodat er dus met 1 wijzigingsplan een ‘planologisch-juridische titel’ voor de gewenste woning ontstaat?

Ja hoor, geen enkel probleem. De Wet ruimtelijke ordening staat deze praktische werkwijze niet in de weg.

Kijk zekerheidshalve ook of de systematiek van het bestemmingsplan de toepassing van 2 wijzigingsbevoegdheden in 1 wijzigingsprocedure niet in de weg staat. Als het goed is, is de bestemmingsplanwetgever wel zo slim geweest.

Bron: ABRvS 19 september 2012, 201110936/1/R4

Frank Habraken‘Creatief’ omgaan met wijzigingsbevoegdheden mag en maakt meer mogelijk dan je op het eerste gezicht denkt