Nieuws

Inschattingsfout omgevingsvergunningplicht milieu of bouwen kan ‘dodelijk’ zijn voor alle aangevraagde activiteiten

Gemakkelijke voorbeeldjes van onlosmakelijke samenhang
Gronden bouwrijp maken en kappen van een aantal bomen zijn activiteiten die je niet tegelijkertijd hoeft te vergunnen. Deze activiteiten zijn fysiek te scheiden. In dat geval kun je hiervoor 2 deelvergunningen verlenen (vorige week nog bepaald in ABRvS 5 november 2012, 201209540/1/A1 en 201209540/2/A1). Dat is niet zo moeilijk toch?

Een ander simpel voorbeeld is wanneer een overduidelijk ‘milieuvergunningplichtig’ bedrijf in afwijking van het bestemmingsplan wordt gebouwd. Dan moeten er 3 activiteiten (bouwen, milieu, afwijken van het bestemmingsplan) in 1 omgevingsvergunning worden geregeld. Dit wordt bepaald door artikel 2.7 Wabo. Deze activiteiten zijn immers fysiek niet te scheiden. Deze activiteiten kennen dus een ‘onlosmakelijke samenhang’ en kunnen daarom niet met deelvergunningen worden verleend.

Lastige voorbeeldjes van onlosmakelijke samenhang
Lastiger wordt het al wanneer er een hele discussie ontstaat of een project, naast – bijvoorbeeld – de activiteit ‘afwijken van het bestemmingsplan’, überhaupt een omgevingsvergunning voor milieu nodig heeft.

Wanneer je dan een verkeerde inschatting maakt en de milieuactiviteit niet vergund, omdat je van mening bent dat die vergunning niet nodig is, dan is dat ‘dodelijk’ voor je gehele omgevingsvergunning. Een rechter zal je gehele omgevingsvergunning dan immers onverbiddelijk vernietigen. Reden: je handelt in strijd met criterium van de onlosmakelijkheid (Rechtbank Utrecht, 21 september 2012, JM 2012/141).

Dus ben alert wanneer je een aanvraag krijgt, die bestaat uit verschillende activiteiten. Zeker bij activiteiten waarbij het nog geen appeltje eitje is of er sprake is van een vergunningplicht. Deze discussies bestaan wel vaker bij milieu, maar natuurlijk ook bij bouwen (vergunningvrij bouwen of niet?).

In die gevallen is het slim om de aanvraag nauwkeurig te fileren. Onderzoek dus zorgvuldig welke activiteiten worden aangevraagd en of deze vergunningplichtig zijn. Maak je er namelijk een potje van, dan breng je meteen alle aangevraagde activiteiten in gevaar.

Onlosmakelijke samenhang deels losgelaten
Overigens wordt binnenkort de activiteit ‘afwijken van het bestemmingsplan’ losgeweekt van de ‘onlosmakelijke samenhang’. Hiervoor kun je dus straks wel een deelvergunning aanvragen.

Er kan op deze manier een echte fasering worden bereikt in de besluitvorming over een project. Je kunt dan – vooruitlopend op de aanvraag van de vergunning om te bouwen – een deelvergunning en een rechtstitel verkrijgen om de gronden alvast bouwrijp te maken (Kamerstukken 33 135).

Bron: bovenstaande rechtsbronnen.

Frank HabrakenInschattingsfout omgevingsvergunningplicht milieu of bouwen kan ‘dodelijk’ zijn voor alle aangevraagde activiteiten