Nieuws

‘Het is crisis! Dan kan mijn omgevingsvergunning voor bouwen toch nog wel een tijdje op de plank blijven liggen?’

Nou, daar zou ik niet zonder meer vanuit gaan. Het is begrijpelijk dat je in deze moeilijke tijd nog geen gebruik maakt van je omgevingsvergunning voor bouwen. Dat zie je vooral bij woningbouwprojecten waarbij de verkoop tegenvalt.

Maar dan kunnen B&W evengoed gebruik maken van hun bevoegdheid om de omgevingsvergunning voor bouwen na een half jaar in te trekken (artikel 2.33, tweede lid Wabo).

Voor onze hoogste bestuursrechter is het argument dat door de economische crisis de bouw nog niet is gestart in ieder geval geen doorslaggevend argument. Het besluit van B&W om jouw omgevingsvergunning voor bouwen in te trekken blijft dan fier overeind. Tenzij je aannemelijk maakt dat je binnenkort toch met de bouw start (ABRvS 4 februari 2009, 200803594/1).

Bron: ABRvS 11 april 2012, TBR 2012/168, noot

Frank Habraken‘Het is crisis! Dan kan mijn omgevingsvergunning voor bouwen toch nog wel een tijdje op de plank blijven liggen?’