Nieuws

Tip: neem bij het opstellen van je handhavingsbeleid altijd de jurisprudentie in acht

Je bent het spuugzat dat bedrijven alvast hun bedrijf beginnen, terwijl er nog geen omgevingsvergunning voor milieu is verleend. Je besluit daarom je handhavingsbeleid flink aan te scherpen. ‘In de toekomst wordt handhavend opgetreden, ook al is er sprake van concreet zicht op legalisatie!’ Aldus de raad.

Vraag is nu: mag dat zomaar? Nou, niet dus. Dit beleid is onredelijk en zal – wanneer puntje bij paaltje komt – door de rechter buitenspel worden gezet.

Het is immers rotsvaste jurisprudentie dat wanneer er sprake is van concreet zicht op legalisatie, dat je dan (als bevoegd gezag) mag afzien van handhavend optreden. Let wel: afzien van handhavend optreden moet dus niet.
Wat echter wel altijd moet, is een belangenafweging maken. De belangen die zijn gemoeid bij handhavend optreden moet je afwegen tegen de belangen van de overtreder. Die belangenafweging kun je dus niet zomaar beleidsmatig schrappen.

Kortom, handhavend optreden zonder belangenafweging, terwijl er concreet zicht op legalisatie bestaat, is gedoemd om te mislukken. Verschuilen achter aangescherpt handhavingsbeleid helpt je dan ook niet meer.

Bron: rechtbank Assen, 9 februari 2012, M&R 2012/120, noot

Frank HabrakenTip: neem bij het opstellen van je handhavingsbeleid altijd de jurisprudentie in acht