Nieuws

Bouwplantoetsen & ruimtelijk ordenen ‘op het randje’

Bouwwerken positief bestemmen
Wanneer je een bedrijfsgebouw positief wil bestemmen, omdat het gebouw in het verleden is vergund, dan kun je dat op 2 manieren doen.

Of je trekt simpel een bouwvlak op de verbeelding in de vorm van een vierkantje of rechthoekje om de bebouwing heen (zodat er nog ruimte is voor uitbreidingen) of je trekt de belijning strak om de bestaande bebouwing heen.

Binnenzijde, midden of buitenzijde bouwvlak
Maar moet die bebouwing nu aan de binnenzijde, midden of de buitenzijde van het bouwvlak liggen? Nou, sinds 2003 (ABRvS 24 december 2003, Gst. 2004/82) is het al klip en klaar dat de bebouwing moet vallen binnen de buitenzijde van de belijning van het bouwvlak op de verbeelding.

Natuurlijk is deze wijsheid ook voor bouwplantoetsers interessant.

Boeien?
Waarom zou ik mij druk maken of de bebouwing nou aan de binnenzijde, midden of de buitenzijde van het bouwvlak ligt?

Simpel, laat je de bestaande bebouwing namelijk samenvallen met het midden of de binnenzijde van de lijn van het bouwvlak, dan geef je en hele lijndikte (digitaal en analoog) weg om extra te bouwen. En bij een schaal van 1:1000 staat een lijn van 1 mm voor 1 meter in de praktijk.

Bron: ABRvS 30 mei 2012, BR 2012/115, noot

Frank HabrakenBouwplantoetsen & ruimtelijk ordenen ‘op het randje’