Nieuws

Boodschap aan bouwplantoetsers: toets ‘uit- en inklapbare’ bouwwerken in volle omvang

Als je een ‘uit- en inklapbaar’ bouwplan moet toetsen aan een bestemmingsplan, toets dit bouwwerk dan in volle omvang (ABRvS 3 mei 2006, 200506615/1). In uitklapbare toetstand dus.

Wanneer het bouwwerk dan in uitklapbare toestand buiten – bijvoorbeeld – het bouwvlak valt, dan voldoet het bouwplan niet aan de bouwregeltjes van het bestemmingsplan.

In deze zaak waren zonneschermen aan een kiosk in het geding. De zaak speelde zich nog af vóór het Wabo-tijdperk. Toen waren zonweringen bij andere gebouwen dan woningen nog vergunningplichtig. Tegenwoordig bepaalt het Besluit omgevingsrecht dat ook zonweringen bij deze andere gebouwen vergunningsvrij zijn.

Is deze uitspraak dan nog wel interessant? Zeker. Alle bouwwerken die je kunt uit- en inklappen moeten dus in volle omvang (uitgeklapt dus) getoetst worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zwembadoverkappingen, tribunes die ingeklapt kunnen worden, opvouwbare windschermen die bedrijfsmatig worden gebruikt, etc.

Bron: vandaag bepaald in ABRvS 31 oktober 2012, 201111965/1/A1

Frank HabrakenBoodschap aan bouwplantoetsers: toets ‘uit- en inklapbare’ bouwwerken in volle omvang