Nieuws

Vers van de pers! Handige uitspraak voor moeizame legalisatietrajecten

Ben je bezig met een handhavingszaak en loopt parallel hieraan een moeizaam legalisatietraject, dan is de uitspraak van vandaag wel heel handig!

Waar gaat het over? Stel, je krijgt een verzoek tot handhaving op je bureau, omdat er in het buitengebied illegaal seizoensarbeiders worden gehuisvest. Je wijst dit verzoek af, omdat er concreet zicht op legalisatie bestaat.

Hét ijkpunt voor concreet zicht op legalisatie
Je wijst dit verzoek tot handhaving echter af tegen beter weten in. Hét ijkpunt voor concreet zicht op legalisatie is immers het besluit op bezwaar tegen jouw afwijzingsbesluit (ABRvS 10 augustus 2005, LJN: AU0735). En op dát moment ligt er slechts een aanvraag om af te wijken van het bestemmingsplan. Dat is dus eigenlijk niet goed genoeg.

Voor een verdedigbaar concreet zicht op legalisatie heb je toch minimaal de volgende ingrediënten nodig (ABRvS 19 oktober 2011, 201009447/1/H4):

• Een ontvankelijke aanvraag.
• Een ontwerp besluit op die aanvraag.
• Een overtuigend betoog dat het besluit (op die aanvraag) ook de eindstreep gaat halen. Als er zienswijzen zijn ingediend tegen het ontwerp besluit, weeg deze dan alvast af en concludeer dat de zienswijzen geen aanleiding geven om het legalisatietraject te staken.

Hét ijkpunt voor concreet zicht op legalisatie niet gehaald
Maar goed, in jouw zaak kom je, op het moment dat je een besluit op bezwaar neemt, niet verder dan een (ontvankelijke) aanvraag. Er wordt beroep ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. De Voorzieningenrechter komt dan ook tot een onontkoombaar oordeel: vernietigen dat besluit!

Hét ijkpunt voor concreet zicht op legalisatie ‘opgerekt’
Over en uit, zou je zeggen. Maar toch, wanneer je nou tijdens de beroepsfase van de rechtbank met het legalisatie-traject een beetje doorwerkt en het ontwerp-afwijkingsbesluit ter inzage legt (in ieder geval op het moment van de uitspraak van de rechtbank), dan kun je de rechtsgevolgen van je afwijzingsbesluit (op het verzoek tot handhaving) nog overeind houden (artikel 8:72, derde lid Awb).

Dat is slechts anders wanneer het besluit om af te wijken van het bestemmingsplan een kansloze missie is.

Kortom…
Het is zelfs in de beroepsfase zinvol om het legalisatietraject zover mogelijk te doorlopen. Weliswaar wordt je besluit vernietigd, maar het resultaat wat je wilde bereiken (in dit geval niet handhaven), bereik je dan evengoed. De rechtsgevolgen blijven immers hetzelfde.

Het verdient misschien geen schoonheidsprijs, maar soms kan het niet anders.

Bron: vandaag bepaald ABRvS 29 oktober 2012, 201209383/1/A1 en 201209383/2/A1

Frank HabrakenVers van de pers! Handige uitspraak voor moeizame legalisatietrajecten