Nieuws

Stilleggen van de bouw onder de Wabo is niet anders als stilleggen van de bouw onder de Woningwet

Ook met de Wabo kun je illegale bouwwerkzaamheden meteen stilleggen. Bespaar je dus de moeite van een legalisatie-onderzoek (ABRvS 30 maart 2011, 201004906/1/H1).

Artikel 100d Woningwet = artikel 5.17 Wabo
Tot 1 oktober 2010 was deze bevoegdheid geregeld in artikel 100d van de Woningwet. Tegenwoordig kun je de bouw stilleggen met artikel 5.17 van de Wabo in je hand. De wetgever heeft hierin geen enkele wijziging beoogd (Kamerstukken II 2006/07, 30 844, nr. 3, blz. 139-140).

Met artikel 5.17 van de Wabo kun je overigens ook mogelijke calamiteiten voorkomen of beheersen. Denk hierbij aan het afsluiten van een vervuilde locatie of een gevaarlijke bouwplaats met een hekwerk. Maar ook kun je een bepaald gebruik van een bouwwerk staken.

Kortom, je kunt – namens het bevoegd gezag – preventief optreden wanneer de gezondheid of de veiligheid in het geding komt. Dat kon onder de Woningwet en vandaag is nog eens door de Afdeling bevestigd dat deze bevoegdheid onder de Wabo niet anders uitgelegd moet worden.

Toezegging ambtenaar per sms
Overigens verdedigde de overtreder in deze zaak zijn illegale bouw nog met een sms van een ambtenaar van een gemeente. In de sms stond dat de bouw in overeenstemming was met de bouwregeltjes van het bestemmingsplan.

Heel modern natuurlijk zo’n sms van een ambtenaar, maar als overtreder heb je hier helemaal niets aan. Een overtreder kan pas afgaan op een toezegging vanuit de gemeente wanneer het bevoegd gezag (vaak B&W) deze toezegging doet. En zonder mitsen en maren. Ongeclausuleerd dus.

In deze zaak sloeg de sms van de ambtenaar sowieso de plank mis. De in acht te nemen afstanden voor het bouwwerk klopte feitelijk niet. Al met al niet zo handig dus.

Bron: ABRvS 24 oktober 2012, 201202194/1/A1

Frank HabrakenStilleggen van de bouw onder de Wabo is niet anders als stilleggen van de bouw onder de Woningwet