Nieuws

Belangenverstrengeling van een onderzoeksbureau op het gebied van het omgevingsrecht?

Een onderzoeksbureau op het gebied van het omgevingsrecht adviseert een gemeente bij een bepaald bestemmingsplan. Hiervoor levert het bureau een aantal onderzoeksrapporten aan.
Tegelijkertijd adviseert datzelfde onderzoeksbureau initiatiefnemers bij andere projecten en wel binnen diezelfde gemeente.

Mag je dan twijfelen aan de objectiviteit van dat bureau? Met andere woorden: is er sprake van belangenverstrengeling? En zijn daarom die onderzoeksrapporten discutabel?

Nee, natuurlijk niet. Dit zijn geen argumenten om te twijfelen aan de objectiviteit van dat bureau. Het bestemmingsplan kan daarom gerust worden onderbouwd met die onderzoeksrapporten.

Bron: ABRvS 10 oktober 2012, 201112940/1/R1

Frank HabrakenBelangenverstrengeling van een onderzoeksbureau op het gebied van het omgevingsrecht?