Nieuws

Hoe verkrijg ik een Wabo-proof Vrijstellingenbeleid voor kruimelgevallen?

Simpel, stel deze beleidsregels opnieuw vast met een ‘Wabo-sausje’. Voorzie het beleid met de juiste Wabo-terminologie en belangrijker nog: kijk of je inhoudelijk het beleid nog wil bijschaven.

Waarom inhoudelijk? Nou, met de Wabo is het begrip ‘bijbehorend bouwwerk’ ingevoerd, zijn de categorieën gevallen uitgebreid en worden er andere, ruimere eisen aan de categorieën gevallen gesteld.

En juist deze inhoudelijke wijzigingen zijn dé reden waarom dat je er verstandig aan doet het ‘Vrijstellingenbeleid voor kruimelgevallen’ opnieuw vast te stellen en eventueel aan te passen. De afwijkingsbevoegdheid van de Wabo-kruimelgevallen (artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 2 Wabo en artikel 4 van bijlage II Bor) komt inhoudelijk dus niet overeen met de welbekende bevoegdheden van artikel 19, derde lid WRO en artikel 3.23 Wro. Dat lijntje mag je daarom niet zomaar doortrekken.

Doe je dat niet, dan loop je het reële risico dat je Wabo-besluiten die verwijzen naar dit ‘oude’ Vrijstellingenbeleid sneuvelen.

O ja, vergeet niet in de bekendmaking van de nieuwe beleidsregels te verwijzen naar de nieuwe Wabo-bevoegdheden. Deze beleidsregels vullen immers deze bevoegdheden in (artikel 4:83 Awb).

Kortom, kleine moeite, groot plezier.

Bron: ABRvS 12 september 2012, TBR 2012/184, noot

Frank HabrakenHoe verkrijg ik een Wabo-proof Vrijstellingenbeleid voor kruimelgevallen?