Nieuws

Lekkere geurtjes van een schoonheidssalon bij een nertsenhouderij verhullen niet dat het afwijkingsbesluit ‘stinkt’

De vrouw van een nertsenhouder wil graag een schoonheidssalon bij het bedrijf beginnen. Maar er rust op het perceel een agrarische bestemming, zodat er een afwijkingsbesluit noodzakelijk is.

En dan ontstaat er een – op z’n minst – merkwaardige discussie of de schoonheidssalon nu een ‘eigen’ geurgevoelig object van de nertsenhouderij (een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer) is of niet. Mocht dat namelijk het geval zijn, dan is de schoonheidssalon niet beschermd tegen de geurhinder van de eigen dierenverblijven. Het afwijkingsbesluit voor de schoonheidssalon zou dan overeind blijven.

Maar de Afdeling trapt er niet in.

Leefklimaat met een geurtje
Aangezien er straks een vies luchtje rond de schoonheidssalon zal hangen, moet dit besluit getoetst worden aan de Wet geurhinder en veehouderij (geurwet). Er moet immers wel sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat. En daar gaat het mis.

Schoonheidssalon voor de nertsjes?
Volgens de appellant is het de bedoeling om de schoonheidssalon te vestigen in een bedrijfsgebouw waar een kantoor en een ontvangstruimte zat. De geurgevoeligheid en de ‘beschermenswaardigheid’ van het gebouw verandert dus niet. Hiervoor was in het verleden al een onherroepelijke bouwvergunning verleend.

Die vlieger gaat echter niet op. Dat kantoor en de ontvangstruimte stond – in planologische zin – ten dienste van het agrarische bedrijf. En dat geldt natuurlijk niet voor de schoonheidssalon.

Schoonheidsproducten met nertsenvet
En dan gooit appellant zelfs de schoonheidsproducten van de salon in de strijd. Er worden kennelijk in de salon producten gebruikt en verkocht, die worden gemaakt uit vet van nertsen (!).

Daarnaast wordt betoogd dat de vrouw van de nertsenhouder niet alleen werkzaam is in de salon, maar ook in de nertsenhouderij.

De Afdeling is echter allesbehalve overtuigd. De schoonheidssalon is simpelweg in strijd met de agrarische bestemming.

Uurtje schoonheidssalon is geurgevoelig?
Goed, de schoonheidssalon maakt dus geen onderdeel uit van de nertsenhouderij. Dan is het zaak voor appellant om aan te tonen dat het verblijf in de schoonheidssalon niet permanent (of op een daarmee vergelijkbare wijze) kan worden gebruikt (artikel 1 van de geurwet). Op die wijze beschermt de wetgever immers de gebruikers van een geurgevoelig object tegen langdurige blootstelling.

Wat ‘langdurig’ is? Nou, hierbij is de verblijfsduur bepalend. Of het nou gaat om een langdurig verblijf door 1 persoon of een kort verblijf door 100 mensen die overeenkomt met de totale verblijfsduur van die ene persoon.

Al met al leidt dit criterium intussen tot de nodige jurisprudentie. Hiervoor heb ik al eerder een kort en bondig overzicht gegeven.

Hoe dan ook, dat de klanten van de schoonheidssalon maar een uurtje blijven, maakt de schoonheidssalon nog niet ‘geurongevoelig’. Ook een kortdurend verblijf van regelmatig aanwezige klanten verdient bescherming (ook ABRvS 11 april 2012, 201109676/1/A1).

Bron: ABRvS 10 oktober 2012, 201202274

Frank HabrakenLekkere geurtjes van een schoonheidssalon bij een nertsenhouderij verhullen niet dat het afwijkingsbesluit ‘stinkt’