Nieuws

Welke status moet een bouwvergunning hebben voor een positieve bestemming?

Er kan echt geen discussie meer bestaan of je een vergund bouwwerk (met of zonder afwijkingsbesluit) positief in je bestemmingsplan moet bestemmen. Dat staat inmiddels wel in rots gebeiteld (ABRvS 5 november 2008, 200707760/1, ABRvS 28 september 2011, 201011105/1/T1/R4. Meer info: ‘Mini-handleiding hoe je bouwwerken positief bestemt in een bestemmingsplan’).

Maar je kunt je nog afvragen welke status deze bouwvergunning (of zo je wil: omgevingsvergunning voor bouwen) moet hebben. Moet deze vergunning in werking zijn getreden of moet deze vergunning onherroepelijk zijn op het moment van het vaststellen van je bestemmingsplan?

Het antwoord is klip en klaar. De bouwvergunning hoeft niet onherroepelijk te zijn wanneer je bestemmingsplan wordt vastgesteld.

Bron: ABRvS 10 oktober 2012, 201200375/1/R1

Frank HabrakenWelke status moet een bouwvergunning hebben voor een positieve bestemming?