Nieuws

Is een gemeente aansprakelijk voor foute of onvolledige informatie over de mogelijkheden van een bestemmingsplan?

Zoals zo vaak met zaken over aansprakelijkheid, is dit volledig afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Toch biedt de literatuur en jurisprudentie wel enige houvast.

De volgende omstandigheden kunnen een rol meespelen bij het beantwoorden van de vraag of een gemeente aansprakelijk is voor foute of onvolledige bestemmingsplaninformatie:

• Mocht de burger in alle redelijkheid erop vertrouwen dat deze informatie juist was?

• Was de informatie verstrekt in reactie op een duidelijke vraag? Of kon je de vraag verschillend uitleggen?

• Gaf de reactie alleen antwoord op de vragen? Of werden er nog andere mogelijkheden van een bestemmingsplan aan de orde gesteld?

• Met welk doel was de vraag gesteld? En was dat doel voor degene aan wie de informatie was gevraagd en degene die het antwoord gaf voldoende duidelijk? Hierbij maakt het nogal wat uit of het een simpele of moeilijke zaak was. Zo mag je in lastige kwesties niet te snel afgaan op mededelingen van – met het grootste respect overigens – loketmedewerkers.

• Mocht je van de burger verwachten dat deze de informatie nog een keer zou checken? Hierbij is natuurlijk van belang welke kennis en kunde deze burger over deze kwesties in huis heeft.

• Mocht je van de burger verwachten dat hij voor zijn verzoek een adviseur in de arm zou nemen?

• Welke belangen stonden er op het spel? En waren deze belangen voor degene aan wie de informatie was gevraagd en degene die het antwoord gaf voldoende duidelijk?

• Ook de voorgeschiedenis kan een rol meespelen.

• Werden er voor het verstrekken van de bestemmingsplaninformatie kosten in rekening gebracht?

Bron: onder meer Hoge Raad 25 mei 2012, TBR 2012/153, noot

Frank HabrakenIs een gemeente aansprakelijk voor foute of onvolledige informatie over de mogelijkheden van een bestemmingsplan?