Nieuws

Wat zijn de minimale eisen van een controlerapport van een toezichthouder?

Je hebt een last onder dwangsom opgelegd en inmiddels heeft de overtreder ook dwangsommen verbeurd (althans, zo bleek uit een controle). De volgende stap is een invorderingsbesluit (artikel 5:37 Awb).

Onderbouwing invorderingsbesluit
Wil je echter niet het risico lopen, dat de verbeurde dwangsommen aan je neus voorbij gaan, dan moet je een oerdegelijk controlerapport opstellen. Hierin moet je alle relevante feiten en omstandigheden uitermate goed vastleggen. Dit is dan je onderbouwing voor je invorderingsbesluit.

Minimale eisen controlerapport
Uiteraard moet je dit controlerapport door een – ter zake – deskundige toezichthouder laten opstellen. En overbodig wellicht om te zeggen: dit moet zwart op wit (schriftelijk dus) gebeuren.

Maar wat moet er dan in dit controlerapport staan? Nou, in dit rapport moet een rechter minimaal de volgende gegevens terugvinden:

• de plaats, het tijdstip en de datum van waarneming;
• een duidelijke beschrijving van de gehanteerde werkwijze van de toezichthouder;
• wat is waargenomen? Dit moet uiteraard ook klip en klaar in het rapport te lezen zijn;
• het rapport moet ondertekend zijn door de toezichthouder;
• en het rapport moet van een dagtekening zijn voorzien.

Dit zijn de minimumeisen voor een controlerapport. Vindt een rechter deze zaken niet terug in het rapport, dan loop je een groot risico dat de rechter zegt dat je niet hebt aangetoond dat de overtreding nog plaatsvond op de dag van de controle.

En daarmee wordt het fundament onder je invorderingsbesluit weggeslagen (ook in ABRvS 13 juni 2012, 201102842/1/A4). Game over.

Aanvullende tip
O ja, de Afdeling geeft nog wel een kleine escape. Wanneer de rechter constateert dat het rapport niet voldoet aan de – eerdergenoemde – minimale eisen, dan wil deze rechter nog over zijn hart strijken wanneer je met foto’s onomstotelijk bewijst dat op de dag van de controle de overtreding nog steeds plaatsvond.

Voor zover dit al niet altijd gebeurt, is het dus aan te bevelen om tijdens de controle foto’s (met datum) te maken. Dit is sowieso wel slim, omdat op deze foto’s natuurlijk (als het goed is) ook duidelijk is te zien wat de toezichthouder heeft waargenomen. Daarmee is dan ook een van de minimale eisen getackeld.

Bron: ABRvS 25 juli 2012, 201111954/1/A1

Frank HabrakenWat zijn de minimale eisen van een controlerapport van een toezichthouder?