Nieuws

Waar is de procedure voor een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid beschreven?

Veel ‘oudere’ bestemmingsplannen schrijven nog netjes de procedure voor, wanneer je gebruik wil maken van een in dat plan opgenomen binnenplanse ontheffingsbevoegdheid. Maar sinds de Wabo van kracht is, is een procedure voor deze binnenplanse ontheffings- of afwijkingsbevoegdheid wettelijk geregeld (artikel 3:9 Awb).

Welke procedure moet je dan volgen? De procedure die in het bestemmingsplan of die in de Wabo is voorgeschreven?

Vorig jaar waren hier nog wat twijfels over. De Voorzitter van de Afdeling vond dat deze vraag zich niet leende voor beantwoording in een voorlopige voorzieningsprocedure. Ook vond de Voorzitter de termijn die genoemd werd in het bestemmingsplan heel redelijk (Vz. ABRS 1 april 2011, 201100375/2/R2).

Maar nu is de kogel door de kerk. Als je een procedure voor een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid wil volgen, dan moet je in de Wabo kijken hoe dit moet.

Eigenlijk mag deze keuze van de Afdeling niet echt een verrassing genoemd worden.

Bron: ABRvS 11 april 2012, JM 2012/84, noot

Frank HabrakenWaar is de procedure voor een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid beschreven?