Nieuws

Einde van de zienswijzentermijn hoef je niet bekend te maken

Eigenlijk een open deurtje, maar kennelijk niet voor alle appellanten.

Wanneer je een ontwerp bestemmingsplan ter inzage wil leggen, moet je de ‘buitenwereld’ in een publicatie laten weten wanneer men deze stukken kan bekijken. Ook moet je in de publicatie aangeven wie en hoe men een zienswijze kan indienen (artikel 3:12 Awb).

Wat je echter niet hoeft te doen, is expliciet het einde van de zienswijzentermijn aangeven. Dat is natuurlijk onzin. De termijn hiervoor is immers 6 weken en deze termijn begint te lopen zodra je het ontwerp ter inzage legt (artikel 3:16 Awb).

Bron: ABRvS 1 augustus 2012, 201100031/1/R4

Frank HabrakenEinde van de zienswijzentermijn hoef je niet bekend te maken