Nieuws

Wie moet nu bewijzen of een besluit op tijd is ontvangen?

Stel, een bezwaarschrift tegen een weigering van een bouwvergunning wordt te laat ingediend. En het besluit is niet aangetekend verstuurd.

Zoals wel vaker, ontstaat er dan een welles-nietes discussie of de bezwaarmaker wel op tijd het besluit heeft ontvangen.

1. Bewijslast bestuursorgaan
Op wie rust dan nu de bewijslast? Nou, op dit punt zitten tegenwoordig alle rechters op 1 lijn. En dat is natuurlijk mooi voor de rechtseenheid in het bestuursrecht.

Wanneer een besluit niet aangetekend wordt verstuurd, dan rust in eerste instantie op jou (namens B&W of een ander bestuursorgaan) de bewijslast. Jij moet dus aannemelijk maken dat het besluit ook op een bepaalde datum is verzonden.

Hoe je dat doet? Eigenlijk heel simpel. Laat een kopie van het besluit zien. Wanneer daar het adres van de bezwaarmaker op staat (en natuurlijk een dagtekening), dan ben je klaar.

De rechters gaan er immers vanuit dat per post verstuurde stukken – in de regel – ook op het adres van de geadresseerde worden bezorgd. Er wordt dan dus vermoed dat het besluit ook door de bezwaarmaker is ontvangen (ABRvS 10 mei 2011, 201010777/1/V1).

2. Bewijslast bezwaarmaker
De bal ligt vervolgens bij de bezwaarmaker. Hij moet het vermoeden dat het besluit – op een bepaalde datum – is ontvangen ontzenuwen. Maar dát is nog niet zo eenvoudig. Hij moet namelijk feiten op tafel leggen die de rechters (over de ontvangstdatum van het besluit) aan het twijfelen brengen.

En dat gebeurt niet wanneer het besluit naar een postbusadres wordt gestuurd die op het briefpapier van de bezwaarmaker (die in eerste instantie een aanvrager was) wordt vermeld. Als de aanvrager of bezwaarmaker dat niet wil, dan moet hij dat maar uitdrukkelijk aangeven.

Ook een anoniem briefje waarop staat dat de brief / besluit in de verkeerde postbus is gedropt, helpt de bezwaarmaker niet. Zelfs niet als op dit briefje een dagtekening staat die de bezwaarmaker wel heel goed uitkomt. Op deze manier is immers niet bekend van wie dit briefje afkomstig is en of deze informatie wel juist is.

Maar ook een stelling dat de gewone post wel eens een steekje laat vallen maakt bij een rechter geen indruk.

Kortom, het bezwaarschrift is dan niet-ontvankelijk.

Bron: ABRvS 25 juli 2012, 201108687/1/A1

Frank HabrakenWie moet nu bewijzen of een besluit op tijd is ontvangen?