Nieuws

Illegale ‘hoofdgebouwen’ staan vergunningvrije ‘bijbehorende bouwwerken’ in de weg

Als je moet beoordelen of een bouwwerk vergunningvrij is in de zin van het Besluit omgevingsrecht, dan speelt het begrip ‘bijbehorend bouwwerk’ hierin vaak een belangrijke rol.

Ook is dit begrip in veel gevallen cruciaal bij de kruimelgevallenregeling van artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (een van de 3 soorten afwijkingsbesluiten). Zo ook in deze zaak. Hier was het de bedoeling om units (als ‘kruimelgeval’) te vergunnen bij een bestaand en vermeend hoofdgebouw.

In de begripsbepaling van het ‘bijbehorend bouwwerk’ wordt echter een relatie gelegd met een hoofdgebouw op hetzelfde perceel (artikel 1, eerste lid Besluit omgevingsrecht). En in de beschrijving van het begrip ‘hoofdgebouw’ is bepaald dat dit gebouw noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de geldende of toekomstige bestemming (artikel 1, eerste lid Besluit omgevingsrecht).

Maar in deze zaak was het hoofdgebouw illegaal gebouwd. Ook was er geen bereidheid om dit gebouw te legaliseren. Dit illegale ‘hoofdgebouw’ kon daarom ook niet bijdragen aan de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming. Met als gevolg dat er geen sprake was van een hoofdgebouw in de zin van het Besluit omgevingsrecht. En dus konden de beoogde units in deze zaak niet worden aangemerkt als ‘bijbehorende bouwwerken’. De (afwijkings)vergunning deugde dus niet.

Gelet op het feit dat er bij vergunningvrij bouwen in een aantal gevallen ook het ‘bijbehorend bouwwerk’ bepalend is, heeft deze uitspraak daarom ook gevolgen voor vergunningvrij bouwen.

Bron: vorige week bepaald in ABRvS 25 juli 2012, 201113507/1/A1

Frank HabrakenIllegale ‘hoofdgebouwen’ staan vergunningvrije ‘bijbehorende bouwwerken’ in de weg