Nieuws

Kopiëren en plakken van een zienswijze naar een beroepschrift is nutteloos

Soms zie je wel eens dat tegenstanders van een bestemmingsplan in hun beroepschrift simpelweg verwijzen naar de inhoud van hun zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Ze vinden dan dat de raad hun zienswijze onvoldoende serieus heeft genomen.

Maar wanneer het beroepschrift alleen een simpele verwijzing naar de zienswijze bevat (of een kopie), dan is de beroepszaak snel beklonken.

Wanneer de zienswijze immers in je vaststellingsbesluit is afgewogen, zal de rechter zich afvragen wat er dan mis is met de weerlegging van deze zienswijze. Het beroepschrift zal dan niet succesvol zijn.

Bron: onder meer ABRvS 27 juni 2012, 201006363/1/R4

Frank HabrakenKopiëren en plakken van een zienswijze naar een beroepschrift is nutteloos