Nieuws

Is een raad partijdig wanneer hij een bestemmingsplan vaststelt voor gronden die de gemeente zelf heeft verkocht?

Stel, je koopt als gemeente gronden en verkoopt deze gronden weer een paar jaar later aan een projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar wil op deze gronden graag een supermarkt bouwen met 17 appartementen en een parkeergarage. De gemeente heeft dus een financieel belang bij deze verkoop.

Voor deze ontwikkeling moet nog wel een bestemmingsplan worden vastgesteld. Is de raad dan partijdig als hij dit bestemmingsplan vaststelt?

Nee, wanneer een gemeente een financieel belang heeft, wil dat nog niet zeggen dat de raad vooringenomen is wanneer het desbetreffende bestemmingsplan wordt vastgesteld. Het verbod van vooringenomenheid (artikel 2:4 Awb) wordt dus niet met voeten getreden. Dit verbod van vooringenomenheid verzet zich er niet tegen dat de raad werkt vanuit bepaalde beleidskeuzes.

Dit betekent overigens ook dat er zelfs geen sprake is van ‘schijn van belangenverstrengeling’. Dit valt immers ook onder dit verbod (ook wel: het gebod van onpartijdigheid).

Overigens wordt dit verbod van vooringenomenheid zelden overtreden. Zelfs een bestemmingsplan voor een nieuw stadskantoor kun je als raad nog vaststellen, zonder dat je partijdigheid verweten kan worden (ABRvS 23 april 2008, 200608741/1).

Is het verbod dan een papieren tijger? Nee, een voorbeeld waar het wel mis ging kun je lezen in ABRvS 22 juni 2012, 201007983/1.

Bron: ABRvS 15 februari 2012, 201008192/1/R1

Frank HabrakenIs een raad partijdig wanneer hij een bestemmingsplan vaststelt voor gronden die de gemeente zelf heeft verkocht?