Nieuws

Slim ongewenst legaal gebruik wegbestemmen, zonder dat je de gebruiker teveel in zijn belangen schaadt

Over het algemeen moet je in je bestemmingsplan natuurlijk bestaand legaal gebruik positief bestemmen. Alleen sta je niet meer te juichen om dit gebruik positief te bestemmen. Wat dan te doen?

Alternatief 1
Net als bij bouwen (ABRvS 28 september 2011, 201011105/1/T1/R4), kun je een uitzondering maken op de regel dat je bestaand legaal gebruik positief moet bestemmen. Laat het gebruik dan onder het overgangsrecht vallen.

Maar dat mag natuurlijk niet zomaar. Dit mag alleen wanneer op basis van nieuwe inzichten het gebruik niet meer rijmt met een goede ruimtelijke ordening én het belang van de nieuwe bestemming zwaarder weegt dan de gevestigde rechten en belangen. Verder moet het aannemelijk zijn dat het gebruik binnen de planperiode wordt beëindigd.

Al met al vergt dit dus wel wat tekst en uitleg in je bestemmingsplan.

Alternatief 2
Maar er is nog een alternatief die ook nog eens (meer) respect heeft voor de belangen van de gebruiker: een uitsterfconstructie. Het gebruik van de gronden of de bouwwerken kan dan niet alleen legaal door de huidige gebruiker worden voortgezet, maar ook door een nieuwe eigenaar.

De clou zit ‘m wanneer het gebruik een tijd is gestaakt. Dan houdt het een keer op. Dat gebruik mag dan niet meer terugkeren (ABRvS 26 november 2008, 200708557/1).

Vandaag is nog eens bepaald dat een dergelijke uitsterfregeling mogelijk is onder de Wet ruimtelijke ordening. Dit betreft dus een bijzondere vorm van positief bestemmen, waarbij het gebruik, indien dit is beëindigd, niet opnieuw mag beginnen.

Geen alternatief
Overigens kun je bestaand legaal gebruik niet onder het persoonsgebonden overgangsrecht brengen. Dit instrument mag je immers alleen gebruiken wanneer het gebruik ook in strijd was met het ‘oude’ plan.

Dit zou anders ook in strijd zijn met de rechtszekerheid, omdat dit een te grote beperking van de gerechtvaardigde rechten en belangen van de bestaande gebruiker is (zie bijvoorbeeld ABRvS 30 november 2011, 201011105/3/R4).

Bron: vandaag bepaald in ABRvS 20 juni 2012, 201102364/1/R1

Frank HabrakenSlim ongewenst legaal gebruik wegbestemmen, zonder dat je de gebruiker teveel in zijn belangen schaadt