Nieuws

Welke procedurefouten mag je na je ruimtelijke besluit nog maken?

Een kleine greep uit de te vergeven ‘zonden’:

• Je bent vergeten het ruimtelijk besluit of de bijlagen hiervan ter inzage te leggen (in
de zin van artikel 3:44, lid 1 Awb).
• Je besluit is niet op de juiste wijze bekendgemaakt (in de zin van artikel 3:12
Awb).
• Je hebt het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan véél later bekendgemaakt, dan de
termijn die door de Wet ruimtelijke ordening wordt voorgeschreven (ABRvS 13 juli
2011, 201008514/1/M3).

Deze fouten zijn niet fataal voor je ruimtelijk besluit, omdat ze pas ná de besluitvorming zijn
gemaakt.

Het spreekt voor zich dat je altijd beter voor de dag komt, wanneer je deze foutjes achterwege laat.

Bron: onder meer ABRvS 21 maart 2012, 201105950/1/A1

Frank HabrakenWelke procedurefouten mag je na je ruimtelijke besluit nog maken?