Nieuws

Boekentip voor een bouwplantoetser !

Of een bouwplan past binnen de regeltjes van een bestemmingsplan, kan nog wel eens afhankelijk zijn van de definitie van een bepaald begrip in de bouwregels.

Maar wanneer je nergens in dit bestemmingsplan een definitie van dat begrip kan terugvinden, kijk dan eens wat de ‘Dikke van Dale’ verstaat onder dat begrip. De definities in dit woordenboek worden immers door onze hoogste bestuursrechter gezien als ons normale spraakgebruik.

In deze zaak was de vraag of het bouwplan in strijd was met het bestemmingsplan afhankelijk van de vraag of de vergroting als voorzien in het bouwplan als ‘kap’ kon worden aangemerkt. Het bestemmingsplan voorzag niet in een definitie van ‘kap’. Gelukkig had de rechter een ‘Dikke van Dale’ in huis.

Overigens kan in de loop van de tijd een begrip van betekenis veranderen (evolueren). Op deze manier kunnen er feiten onder komen te vallen die er voorheen (ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan) niet onder vielen (ABRvS 21 december 2011, 201104398/1/H1). Ons spraakgebruik verandert immers in de loop van de tijd. En dat geldt dus ook voor de Dikke van Dale.

Bron: onder meer vandaag bepaald in ABRvS 13 juni 2012, 201111257/1/A1

Frank HabrakenBoekentip voor een bouwplantoetser !