Nieuws

Stuivertje wisselen met bewijslast bij het overgangsrecht van een bestemmingsplan

Een overtreder gebruikt zijn pand in strijd met het bestemmingsplan voor feesten en partijen en krijgt hiervoor van jou (namens B&W) een last onder dwangsom aan zijn broek.

Bewijslast bij overtreder
Wanneer die overtreder zich vervolgens beroept op het overgangsrecht, dan rust op hem de bewijslast (en daarmee het bewijsrisico) dat het illegale gebruik al plaatsvond vóór de peildatum en daarna ook onafgebroken is voortgezet (ABRvS 23 februari 2012, 201003050/1/H1).

Bewijslast bij B&W
Maar wanneer de overtreder schriftelijke verklaringen van oud medewerkers, foto’s, menukaarten en zelfs recepten op tafel legt (tja, bewijzen in het bestuursrecht zijn nou eenmaal vormvrij), waaruit blijkt dat al die tijd onafgebroken horeca-activiteiten in zijn pand hebben plaatsgevonden, dan ligt de bal ineens weer bij jou.

Je moet dan je handhavingsactie staken, tenzij je van mening bent én kunt aantonen dat het gebruik na de peildatum van het overgangsrecht is geïntensiveerd. Alleen rust deze keer de bewijslast hiervoor bij jou.

Bewijslast weer bij overtreder
Mocht je slagen in die bewijslast en de overtreder heeft het illegale gebruik na de peildatum geïntensiveerd, dan kan jouw handhavingszaak toch nog stranden, wanneer de overtreder vervolgens aantoont, dat het strijdig gebruik, na eerdere intensivering daarvan, is teruggebracht naar het gebruik zoals dat bestond op de peildatum van het gebruiksovergangsrecht (zie ook ABRvS 27 april 2011, 201008331/1/H1).

Wanneer je dus zeker wil zijn van je handhavingszaak, moet je op het moment dat je een besluit op bezwaar neemt de omvang van het gebruik vergelijken met de omvang van het gebruik van de peildatum van het gebruiksovergangsrecht.

Bron: vorige week bepaald in ABRvS 6 juni 2012, 201110793/1/A1

Frank HabrakenStuivertje wisselen met bewijslast bij het overgangsrecht van een bestemmingsplan