Nieuws

Schiet niet met een kanon op een mug door goed te beseffen welke last je een overtreder oplegt

Als je tegen illegale bouw ten strijde trekt en een handhavingsbeschikking gaat opstellen, dan moet je je altijd afvragen of je niet met een kanon op een mug schiet. Is de overtreding niet zodanig ondergeschikt dat van handhaving moet worden afgezien?

Evenredigheidstoets
Je moet dus een belangenafweging maken tussen aan de ene kant het belang van de overtreder om zijn activiteiten ongestoord voort te zetten en aan de andere kant het belang dat door – bijvoorbeeld – het ruimtelijk ordeningsrecht wordt beschermd.

Daarnaast zullen respect voor de wet en algemene preventie wat gewicht in de schaal leggen.

Kortom, de evenredigheidstoets.

Onevenredig is handhaving zelden
Wanneer er sprake is van onevenredigheid, dan kan dit een reden zijn om niet handhavend op te treden.

Het komt echter zelden voor dat een beroep van een overtreder op deze onevenredigheid bij de rechter gehoor krijgt.

Voorbeeld onevenredige handhaving
En toch was dat in deze zaak anders. B&W hadden namelijk met een last onder dwangsom de overtreder ‘verzocht’ om een pand in de oorspronkelijke staat te herstellen. De overtreder moest hiervoor hoge kosten maken. Maar dit is natuurlijk op zichzelf geen reden om van handhaving af te zien.

Toch was handhaving in deze zaak onevenredig, simpelweg omdat de oorspronkelijke toestand van het pand agrarisch was en de bestemming van het pand inmiddels was gewijzigd van een agrarische bestemming naar een recreatieve bestemming.

Wanneer het pand dus voor veel geld in de oorspronkelijke ‘agrarische’ staat zou worden teruggebracht, dan mocht dit pand niet als zodanig worden gebruikt. Het pand was wel voor de recreatie bruikbaar, maar daarvoor was het niet noodzakelijk om het pand in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Volgens de Afdeling was handhaving in dit geval daarom niet evenredig.

Als je dus een overtreder sommeert om zijn pand in de oorspronkelijke staat terug te brengen, kijk dan even goed wat dit dan precies betekent en hoe dit zich verhoudt tot de geldende bestemming. En weeg dan nog een keer alle belangen evenredig af.

Bron: vandaag bepaald in ABRvS 6 juni 2012, 201107360/1/A1

Frank HabrakenSchiet niet met een kanon op een mug door goed te beseffen welke last je een overtreder oplegt