Nieuws

Binnenkort mag je een inrichting betere milieutechnieken opleggen, ook al is hier niet om (aan)gevraagd

Wil je graag dat een bedrijf de best beschikbare technieken gebruikt? Of ben je door de verslechterende kwaliteit van het (locale) milieu genoodzaakt om een bedrijf meer aan banden te leggen? Maar ontstaat er dan een andere inrichting dan nu is vergund, zodat je de broodnodige ingrijpende voorzieningen niet kunt opleggen (en je zelfs de vergunning met artikel 2.33 Wabo moet intrekken)?

Niet getreurd. Dat gaat binnenkort veranderen.

Verbod afwijken grondslag aanvraag
Wanneer uit je onderzoeksplicht (artikel 2.30 Wabo) blijkt dat een bedrijf ‘ouderwetse’ technieken gebruikt, dan kun je op dit moment de noodzakelijke ingrijpende voorzieningen niet voorschrijven, wanneer hiermee de grondslag van de aanvraag wordt verlaten. Vaste jurisprudentie staat een dergelijke actualisatie van vergunningen voor inrichtingen in de weg.

Vrijbrief afwijken grondslag aanvraag
Maar nu zit er een wetsvoorstel (Kamerstukken 33 135) in de pijplijn waardoor er straks voorschriften aan de omgevingsvergunning (voor milieu) mogen worden verbonden die leiden tot andere technieken dan de technieken die in de oorspronkelijke vergunningaanvraag waren opgenomen (nieuw artikel 2.31a, eerste lid Wabo). Dan kun je dus wel afwijken van de grondslag van de aanvraag (en zal de intrekking van de vergunning minder snel in beeld komen).

Grote doel van dit alles is het toepassen van nieuwe, schonere ontwikkelingen.

Deze mogelijkheid is overigens mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie (nieuwe EU-richtlijn inzake industriële emissies).

Informatieplicht exploitant
Om je bij dit alles een handje te helpen, creёert de wetgever ook nog eens een informatieplicht voor de exploitant van de inrichting (nieuw artikel 2.31a, eerste lid Wabo). Je hebt immers nu niet altijd alle informatie (bijvoorbeeld resultaten van de monitoring van emissies) om een vergunning te kunnen wijzigen.

Eigen initiatief
Het spreekt voor zich dat wanneer het bedrijf uit eigen initiatief overgaat op de broodnodige nieuwe technologie en hiervoor een aanvraag indient, dat je de vergunning niet meer ambtshalve hoeft te wijzigen.

Economisch haalbaar
Dit nieuwe instrument moet echter wel economisch haalbaar zijn. De ‘best beschikbare technieken’ moeten immers niet alleen technisch, maar ook economisch haalbaar zijn in de zin van artikel 1, eerste lid Wabo.

Mocht je dus nieuwe technologie willen voorschrijven, dan zul je het een en ander – zoals altijd – goed moeten afwegen. Inspraak en beroep kan immers het bedrijf tegen onredelijke eisen behoeden.

Bron: Kamerstukken 33 135

Frank HabrakenBinnenkort mag je een inrichting betere milieutechnieken opleggen, ook al is hier niet om (aan)gevraagd