Nieuws

Koerswijziging Raad van State (!) over aanvechten proceskostenveroordeling door B&W

De rechtbank veroordeelt B&W (of een ander bestuursorgaan) in de proceskosten. Tot voor kort had het geen enkele zin om deze proceskostenveroordeling bij de Afdeling aan te vechten. Je had immers als bestuursorgaan geen procesbelang (bijvoorbeeld in ABRvS 15 april 2009, AB 2009, 163). Burgers konden wel in hoger beroep een proceskostenveroordeling van de rechtbank ter discussie stellen. Ook al was dit de enige reden om in beroep te gaan (ABRvS 23 juli 2008, AB 2009, 73).

Waarom geen procesbelang? Nou, de Afdeling vond dat het slechts om geringe bedragen ging. Het procesrisico behoorde daarom tot het procesrisico van het bestuursorgaan. Overigens is dit argument van de Afdeling in de literatuur nog wel eens in twijfel getrokken (JBplus 2010, p.102 – 109, opinieartikel van Barkhuysen en Koeraad).

De recente koerswijziging van de Afdeling is echter ingegeven door het belang van de rechtseenheid in het bestuursrecht (Centrale Raad van Beroep 12 februari 2010, JB 2010, 74). Ook volgt de Afdeling nu de lijn van de Hoge Raad (HR 13 april 2007, BNB 2007/260).

Dus: als je namens B&W door de rechtbank in de proceskosten wordt veroordeeld en dit zint je niet, dan kun je deze veroordeling nu aanvechten bij de Afdeling.

Bron: ABRvS 7 december 2012, TBR 2012/73, noot

Frank HabrakenKoerswijziging Raad van State (!) over aanvechten proceskostenveroordeling door B&W