Nieuws

Het tijdelijk afwijkingsbesluit speelt binnenkort beter in op tijdelijke maatschappelijke behoeften

Begrip ‘tijdelijk’ opgerekt
Wil je ruimtelijk-juridisch voorzien in een tijdelijke maatschappelijke behoefte, maar zal die behoefte langer duren dan 5 jaar, dan moet je nu nog terugvallen op een van de huidige afwijkingsbesluiten voor onbepaalde tijd (of een bestemmingsplan).

Binnenkort kun je echter een afwijkingsbesluit afgeven voor een termijn van maximaal 10 jaar. Zo kun je flexibeler inspelen op die (tijdelijke) maatschappelijke behoefte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het tijdelijk geven van een andere functie aan leegstaande kantoorpanden (zoals studentenhuisvesting).

Mocht de tijdelijke behoefte toch langer zijn dan 10 jaar, dan zit er weinig anders op om een afwijkingsbesluit voor onbepaalde tijd uit de kast te trekken.

Procedureel gemakkelijker
Verder wordt de procedure voor het tijdelijk afwijkingsbesluit ook nog eens korter. Nu moet je voor zo’n besluit nog een uitgebreide procedure van de Wabo volgen (26 weken met een optie om deze nog een keer te verlengen met 6 weken).

Straks kun je volstaan met een reguliere procedure van de Wabo (een fatale termijn van 8 weken met een optie om deze nog een keer te verlengen met 6 weken). Deze tijdelijke planologische afwijking wordt dan aan de kruimellijst toegevoegd (artikel 4 bijlage II Bor).

Bewijs blijft geen appeltje-eitje
Helaas wordt er in de Kamerstukken niet gesproken over een bewijslastverlichting bij dit tijdelijk afwijkingsbesluit. Het is immers nu nog geen appeltje-eitje om de rechter te overtuigen dat hetgeen is aangevraagd ook echt tijdelijk is.

Bron: onder meer Kamerstukken 33 135

Frank HabrakenHet tijdelijk afwijkingsbesluit speelt binnenkort beter in op tijdelijke maatschappelijke behoeften