Nieuws

Een terras(je) positief bestemmen lijkt erg simpel, maar is dat niet altijd. Een paar tips waar je op moet letten

Als je een ruimtelijke besluit moet nemen, kun je niet altijd zonder meer aansluiten bij de milieuregeltjes. Neem nou een bestemmingsplan met horecamogelijkheden.

Luidruchtig terras(je)
Stel, het bestemmingsplan voorziet ook in een terras. Wanneer er in de buurt van dit terras woningen liggen, dan moet je ook bekijken of het woon- en leefklimaat niet te veel wordt aangetast.

Een terrasje pakken is natuurlijk supergezellig, maar soms zullen omwonenden die gezelligheid vervloeken. Hierbij speelt natuurlijk geluid een doorslaggevende rol (ABRvS 9 januari 2008, Gst. 2008/62) en bij het akoestisch onderzoek wordt dan aansluiting gezocht bij de geluidnormen van het Activiteitenbesluit (artikel 2.17 Activiteitenbesluit).

Stemgeluid meenemen?
Hamvraag bij deze beoordeling is dan of ook het stemgeluid van de terrasbezoekers moet worden meegenomen. Deze bezoekers veroorzaken immers op het terras de meeste geluidhinder.

Of je het stemgeluid moet meenemen, is vooral afhankelijk of het (onverwarmde en onoverdekte) terras op een binnenterrein ligt of niet. Ligt het terras echter aan de straat of een andere openbare ruimte (Stb. 2007, 415, p. 205) en is er dus in principe sprake van een buitenterrein, dan kan het stemgeluid buiten beschouwing worden gelaten (artikel 2.18 Activiteitenbesluit). Het geluid gaat dan op in het omgevingsgeluid (straatlawaai of ander achtergrondniveau). Welk deel van het geluid valt dan immers nog aan het terras toe te rekenen?

Bij binnenterreinen ligt dit wat gemakkelijker. Het omgevingsgeluid is dan lager en de geluidsoverlast van het terras – door de weerkaatsing tussen de gevels – groter.

Buiten- of binnenterrein?
Toch is het geen makkie om te bepalen of er nu sprake is van een binnenterrein. Hierbij is vooral de situering van het buitenterrein aan de straat of een andere openbare ruimte van belang. Maar ook het referentieniveau van het omgevingsgeluid en de mate van beslotenheid van de ligging spelen hierbij een rol.

Overigens, wanneer het terras niet aan de straat of een andere openbare ruimte ligt, dan is het niet noodzakelijk dat het terras zelf (grotendeels) door bebouwing is omsloten. Het terras kan natuurlijk ook door een ander aangrenzend terrein omsloten zijn. En dan maakt het ook wel wat uit of het terrein omsloten wordt door muren of door particulier groen zonder muren. In het laatste geval is er geen sprake van een binnenterrein en hoef je de stemgeluiden dus niet mee te nemen.

Aantal bezoekers
Maar of je al dan niet de stemgeluiden moet meenemen is niet altijd afhankelijk van de vraag of er al dan niet sprake is van een binnenterrein. Ook het aantal personen die van het terras komen genieten kan hierbij een ruimtelijk relevante rol spelen (ABRvS 2 februari 2011, 201005941/1/R1).

Wanneer het bestemmingsplan bijvoorbeeld voorziet in een terras voor 100 personen, dan kan dit voor het woon- en leefklimaat in de buurt natuurlijk een flinke impact hebben. Zeker wanneer een terras ook nog eens in de nachtperiode mag worden gebruikt.

Het is sowieso aan te bevelen om je akoestisch onderzoek voor dit ruimtelijk besluit goed af te stemmen met – wanneer aanwezig – je terrassenbeleid. En ga bij je onderzoek ook uit van het maximaal gebruik van het terras.

Tussen haakjes: je kunt de (beperking van) eventuele geluidsoverlast niet doorschuiven naar de procedure van een terrasvergunning (ABRvS 16 april 2008, 200705348/1).

De reden waarom dat het stemgeluid van een terras voor 100 personen ook moet worden beoordeeld, ook al ligt het terras op een buitenterrein (en zou je dus volgens het Activiteitenbesluit de stemgeluiden niet hoeven mee te nemen), is dat die 100 stemmen niet meer worden gemaskeerd door het achtergrondlawaai.

Je kunt daarom bij je ruimtelijk besluit voor zo’n groot terras niet zonder meer aansluiten bij de milieuwetgeving (Activiteitenbesluit), omdat deze simpelweg tekort schiet om een goed woonklimaat te garanderen.

Aanvaardbaar woon- en leefklimaat verschilt per gebied
Maar ja, zo’n grote terrassen liggen toch vaak in een uitgaansgebied. En als je dat gebied ook nog eens als zodanig in je gemeentelijk beleid hebt aangewezen (en dit ruimtelijk besluit dus niet uit de lucht komt vallen), dan zul je als bewoner van deze woonomgeving meer geluidsoverlast van horeca moeten dulden. Het woon- en leefklimaat kan in dat gebied dan dus eerder als aanvaardbaar worden aangemerkt.

Bron: onder meer ABRvS 21 december 2011, JM 2012/35, noot

Frank HabrakenEen terras(je) positief bestemmen lijkt erg simpel, maar is dat niet altijd. Een paar tips waar je op moet letten