Nieuws

Proceduretip voor diegenen die in hoger beroep dezelfde beroepsgronden op tafel willen leggen

Je buurman krijgt van het college een ontheffing en bouwvergunning voor een duivenhok. Dit vind je maar niks en gaat in beroep bij de rechtbank.

Vervolgens zegt de rechtbank dat je beroepsgronden geen doel treffen en het bestreden besluit dik in orde is.

Als je dan vindt dat de rechtbank de plank heeft misgeslagen en je beroepsgronden dan nog een keer aan de Afdeling voorlegt, ben dan wel zo slim om niet in herhaling te vallen.

In hoger beroep is immers (vooral) de uitspraak van de rechtbank in het geding; niet meer zozeer het besluit. Wel is het natuurlijk zo dat de grenzen die al in bezwaar en in beroep de buitengrenzen bepaalden, ook in hoger beroep doorwerken. Maar hoe dan ook, geef in je hoger beroepschrift aan waarom de rechtbank de plank heeft misgeslagen.

Doe je dit niet, dan is de Afdeling zo klaar met jouw zaak.

Mocht je overigens bepaalde onderdelen van de uitspraak van de rechtbank helemaal niet meer ter discussie stellen, dan zal de Afdeling die onderdelen in beginsel als juist beschouwen (ABRS 6 januari 2000, AB 2000/340). Anders ligt dit natuurlijk bij het ambtshalve toetsen aan rechtsgronden van openbare orde.

Bron: ABRvS 12 april 2012, 201109148/1/A1

Frank HabrakenProceduretip voor diegenen die in hoger beroep dezelfde beroepsgronden op tafel willen leggen