Nieuws

Gemeenten mogen straks weer beroep instellen tegen provinciale Crisis- en herstelbesluiten

Althans, vanaf het moment dat het wetsvoorstel ‘voor het permanent maken van de Crisis- en herstel’ de eindstreep haalt (Kamerstukken 33 135). Het gaat hier dus om artikel 1.4 Crisis- en herstelwet (Chw). In dit artikel is bepaald dat – bijvoorbeeld – gemeenten geen beroep mogen instellen tegen Chw-besluiten, mits deze besluiten niet tot die gemeenten zijn gericht.

Nu is het altijd de bedoeling van de wetgever geweest dat deze beperking van het beroepsrecht voor gemeenten beperkt was tot besluiten van het Rijk. Maar zo stond het niet in de wet (artikel 1.4 Chw) en dan volgt de bestuursrechter (zoals wel vaker) de tekst van de wet en niet de toelichting hierop (ABRvS 29 juli 2011, 201011757/14/R1). Gevolg was dat gemeenten geen beroepsmogelijkheden hadden tegen provinciale Crisis- en herstelbesluiten.

De VNG en de Unie van Waterschappen vonden dit maar niks en hebben daarom aan onze minister gevraagd de Chw-wet conform de achterliggende bedoeling te formuleren.

Dit betekent dus dat je als gemeente straks wel beroep mag instellen tegen een Chw-besluit van de provincie, maar niet van het Rijk.

Toch kun je je afvragen waarom je als gemeente dan wel beroep mag aantekenen tegen Chw-inpassingsplannen van de provincie en niet van het Rijk?

Bron: Kamerstukken 33 135 en ‘Het wetsvoorstel voor het permanent maken van de Chw nader beschouwd’, TBR 2012/63

Frank HabrakenGemeenten mogen straks weer beroep instellen tegen provinciale Crisis- en herstelbesluiten