Nieuws

Wat moet je doen als de totstandkoming van je welstandsnota geen schoonheidsprijs verdient?

Eigenlijk niet veel. Je kunt nog steeds bouwvergunningen blijven toetsen aan deze welstandsnota.

Procedureregels welstandsnota
Zelfs een welstandsnota is aan procedureregels gebonden. Zo moet je aan alle burgers van je gemeente inspraak verlenen (artikel 12, vierde lid en artikel 12a, tweede lid Woningwet). Hiervoor volg je dan de procedure van afdeling 3.4 Awb.

En verder is de gemeenteraad bevoegd om deze welstandsnota vast te stellen. Niet B&W.

Gevolgen procedurefouten welstandsnota
Mocht je echter met deze procedure foutjes hebben gemaakt, dan is er niet veel aan de hand.

Deze welstandsnota is een beleidsregel en niet voor bezwaar en beroep vatbaar. Weliswaar kan de rechtmatigheid van een welstandsnota door een rechter (in een beroepsprocedure tegen bijvoorbeeld een bouwvergunning) met de zogenaamde exceptieve toetsing worden getoetst, maar eventuele gebreken in de totstandkoming laten het toetsingskader gewoon overeind.

Ook als je in eerste instantie de welstandsnota (of een aanvulling hierop) door B&W hebt laten vaststellen en deze nota als toetsingskader voor een bouwvergunning hebt gebruikt (zelfs in je besluit op bezwaar), dan is dit nog goed te herstellen. Je moet dan simpelweg alsnog door de raad die welstandsnota laten vaststellen.

Bron: vandaag bepaald in ABRvS 9 mei 2012, 201106237/1/A1

Frank HabrakenWat moet je doen als de totstandkoming van je welstandsnota geen schoonheidsprijs verdient?